Banner FNOv2

Leeftijdscategorie jongeren: 4-18 jaar

Hulpbehoeftescans voor jongeren

Over dit project

Binnen dit project zijn er twee hulpbehoeftescans ontwikkeld: één voor kinderen (tot 12 jaar) en één voor tieners (12 jaar en ouder). De hulpbehoeftescan is een vragenlijst waarin kinderen en tieners zelf kunnen aangeven welke ondersteuning zij nodig denken te hebben en hoe zij geholpen willen worden buiten het ziekenhuis. Zo krijgen zij eigen regie in hun zorgproces!

Het invullen van de hulpbehoeftescan door het kind of de tiener vindt plaats wanneer het kind het ziekenhuis mag verlaten en de kinderverpleegkundige zorg wordt overgenomen door een andere zorgorganisatie. Als onderdeel van de overdracht.

Naast het medische aspect is er ook aandacht voor de ontwikkeling, sociale situatie, de veiligheid en de zelfredzaamheid van het kind en gezin. Op basis hiervan kan er een passende hulp en ondersteuning geboden worden.

In de hulpbehoeftescans is er bewust een onderscheid gemaakt tussen kinderen en tieners. Deze verschillen zijn terug te zien in onder andere de vragen en onderwerpen. Zo sluit de inhoud van de hulpbehoeftescan altijd goed aan bij de leeftijd van het kind of jongere. Kinderen en jongeren hebben ook meegedacht over de vorm van deze hulpbehoeftescans en de vragen die erin voorkomen. De verschillen die daarin te zien waren, zijn meegenomen in de uitwerking.

Doel van het project

Kinderen en jongeren die ziek zijn hebben het recht om altijd actief betrokken te worden bij hun eigen zorgproces. In dit project zijn zogenoemde “hulpbehoeftescans” ontwikkeld die door kinderen en jongeren zelf ingevuld kunnen worden. Er wordt gevraagd naar hun eigen behoeften en wat zij zelf belangrijk vinden. De scan wordt door het kind of de jongere ingevuld wanneer zij wel het ziekenhuis mogen verlaten maar daarbuiten nog zorg nodig hebben. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze hulpbehoeftescans kunnen acties worden geformuleerd in het zorgplan. Zo krijgt het kind of de jongere de ruimte om mee te beslissen. Het project is tot stand gekomen in een samenwerking tussen KinderThuisZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis en het FNO jongerenpanel.

Looptijd

1 mei 2015 - 1 november 2016

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

KinderThuisZorg, Stichting Kind en Ziekenhuis en Child Healthcare Solutions

Projectleider

(contactpersoon) Maaike Klein Ikkink

Volg ons