HipHop_buiten_SP

HipHop+

Doel van het project

Het doel van dit project is de zelfredzaamheid van ouderen vergroten d.m.v. preventieve beweegprogramma’s (valpreventie).

Over dit project

Meedoen en Bewegen door Vernieuwing:
door Beweegstimulering, Langer Thuis (Valpreventie)

Er worden valpreventietrajecten aangeboden, zowel in groepsverband als in individuele begeleiding, aan zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. In Balans en FTO, twee effectief gebleken interventies, worden ingezet en richten zich specifiek op het vergroten van de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Met het programma wordt er een beweging op gang gebracht bij de doelgroep, waardoor deze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig, op een prettige en vitale manier, thuis kunnen blijven wonen en het vertrouwen in hun fysieke vermogen terug kunnen winnen. Na de cyclus van het programma (12 weken) blijven deelnemers actief in de beweeggroep. Een persoonlijk lidmaatschap van de groep wordt structureel aangeboden, zodat deelnemers blijven bewegen en samen met anderen aan het beweegaanbod verbonden blijven. Het programma startte in 5 wijken met elk 8 beweeggroepen waaraan elk circa 15 deelnemers mee deden en 12 individuele begeleidingstrajecten.

Het HipHop+ project heeft 6 groepen opgeleverd binnen Den Haag, Voorschoten en Rijswijk. De deelnemers hebben balanstraining gevolgd door middel van dansen op HipHop muziek. Na afloop van het project is er één structurele groep gevormd in Rijswijk en zijn de deelnemers uit Den Haag aangesloten bij al een bestaande groep. In alle groepen zijn er waardevolle sociale contacten ontstaan.

Looptijd

1 juni 2016 - 31 december 2017

Activiteiten

Kick-Off Door Beweegstimulering, Langer Thuis – Valpreventie “In Balans”.

Dinsdag 25 oktober 2016 14:00 u – 16:00 u in Florence Uitzicht Den Haag.

Voor alle geïnteresseerden, wijkpartners, samenwerkingspartners, en potentiële deelnemers.

Een middag waarin het project wordt uitgelicht en we aandacht schenken aan de beweegprogramma’s. Er worden ervaringen gedeeld van deelnemers, er worden videobeelden van de valpreventietrajecten getoond, er wordt een demonstratie gegeven en een gratis proefles. Afsluitend met een netwerkborrel.

Projectlocatie

's-Gravenhage, Florence woonzorgcentrum

1
's-Gravenhage, Florence woonzorgcentrum

Contact

Organisatie

Sportief Plan

Projectleider

Robin Hazebroek

Volg ons