Het verstevigen en uitrollen van Experience Lab Header

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Het verstevigen en uitrollen van Experience Lab

Over dit project

Emma at Work heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld ter ondersteuning van jongeren die opgroeien met een chronische fysieke aandoening bij hun zoektocht naar werk. Doel is het vergroten van de kans op een (financieel) zelfstandige toekomst. Naast bemiddeling naar werk ondersteunt Emma at Work jongeren in hun ontwikkeling. Dit gebeurt in de vorm van individuele coaching, het geven van groepstrainingen en workshops op het gebied van solliciteren en het koppelen van jongeren aan professionals uit het bedrijfsleven met als doel hun netwerk te vergroten.

Doel van het project

Door diffrentiatie in activiteiten aan verschillende jongeren binnen de totale doelgroep, ondersteuning van automatisering, stimuleren eigen regie jongeren en een professionaliseringsslag meer jongeren kunnen ondersteunen en een stevige basis hebben voor groei.

Looptijd

1 mei 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Emma at Work

Projectleider

Marlies van Hilten