Health Care Atelier HCA Header

Health Care Atelier HCA

Over dit project

Health Care Atelier (HCA): Gezond leven en bewegen kan worden beschouwd als een zorginnovatie project onder 65+ alleenstaande allochtone oudere. Verschijnselen, zoals hoge emotie, stress en angst, gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte, verdriet, neerslachtigheid, eenzaamheid en het gevoel geen controle te hebben over de eigen situatie worden op verschillende manieren in verband gebracht met het welbevinden van mensen. Dat kan een organiserend of programmerend effect hebben op een aantal biologische systemen. Dat heeft dikwijls een negatief effect op hun psychische gezondheid, onder meer verlies van sociale veerkracht en afnemende mobiliteit. Met dit project wordt een zoektocht gemaakt naar gezondheidsvaardigheden die een bijdrage leveren aan een waardevol leven van de deelnemers. Aan hen worden mogelijkheden aangeboden die hen instaat stellen om bewuster om te gaan met hun brein.

Met onze awareness werkwijze, verankerd in ons SPIL-model (Senioren Plaatsen Informatie in Leersituatie) ging het om de stem, de behoefte en de inbreng  van de deelnemers. Die zitten aan de knoppen van hun leerproces. Onder het kopje doelgroep en betrokkenheid hebben we uiteen gezet dat de deelnemers op grond van het project door het NOMB positief gericht zijn om hun sociale isolement te doorbreken en de meerwaarde onderkennen van het verbreden van hun sociale betrokkenheid

Onze SPIL methode ervoeren de deelnemers als vernieuwend. Het specifieke dat we met dit project  hebben bereikt is, dat de deelnemers ervaren dat ze vanuit de krachten uit zichzelf nieuwe verandering in hun leefstijl hebben ervaren. Die veranderingen in gedrag en leefstijl stelt hen in staat om hun dagelijkse isolement te doorbreken. Tezamen met deelnemers uit de groep worden ze geacht hun vertrouwen in anderen te vergroten, anderen meer dan tevoren toelaten in hun leven om met hen te komen tot wederzijdse betrokkenheid en gaandeweg hun woonomgeving tot hun thuis te maken.
Bij dit project zijn vrijwilligers van het NOMB ingezet. Bij uitstek waren zij in staat om de cultuur sensitieve aanpak gestalte te geven.
De thema’s over het brein, gezond oud worden en bewegen hebben een  behoorlijke kennis en inzicht  gegeven hoe er invulling gegeven kan worden  aan het  gezond ouder worden. De wederzijdse contacten zijn toegenomen en wat zij geleerd hebben proberen zij op eigen wijze in de praktijk te brengen.

 

Doel van het project

Het doel van dit project is het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden die een bijdrage leveren aan een waarde vol leven van de migrantenouderen door het scheppen van mogelijkheden die hen in staat stellen om bewuster om te gaan met hun brein.

Looptijd

1 september 2016 - 1 september 2017

Resultaat

NOMB heeft naar aanleiding van dit project een placemat gemaakt. Deze vindt u hier.

Projectlocatie

5 Gemeenten in Noord-Brabant

1
5 Gemeenten in Noord-Brabant

Contact

Organisatie

Netwerk Oudere Migranten Brabant (NOMB)

Projectleider

Canan Yenice

  • 0a341e1b67d9fb852759e5e865ac86da-000abd26
  • 3de32758b0485ce9026dcda8ba5ff047-0001d96c
  • 664735e57455aeda4aa339dd9c98943b-000bc1da
  • aea5aac6b20289f5b51a0d255c72c484-000169b0
  • af2b7dd441250d494bceb5716ad1e638-000b8ab8
  • c6a5f7d869017b08a97f8468a00d3f1f-00060875