Projectfoto GAMES

GAMES= Gaan, Alleenstaande ouderen, Met, Elkaar, Sociale interactie aan

Doel van het project

Middels dit project zullen 50-75 alleenstaande ouderen met één of meerdere beperkingen met elkaar (en hun wijkgenoten) in contact worden gebracht door de inzet van de Belevenistafel. Hierbij zal de Belevenistafel en desbetreffende games worden (door)ontwikkeld en/of aangepast om beter aan te sluiten op de vaardigheden, behoeften en belevingswereld van de doelgroep. Daarbij zijn de alleenstaande ouderen niet alleen de testers van de games, maar worden zij actief betrokken in het gehele innovatietraject als co-creator, bestaande uit exploratie, ontwikkeling, test, evalueren, implementeren. Dit zal gebeuren binnen twee á drie wijken in de regio Eindhoven waar de meeste alleenstaande ouderen met één of meerdere beperkingen woonachtend zijn. Middels “Games” zal een sociaal klimaat in de wijk worden gecreëerd waarbij alleenstaande ouderen zich actief in kunnen bewegen.

Over dit project

Alleenstaande ouderen (65+) vinden minder aansluiting met de maatschappij, voelen zich vaak minder nuttig, zijn minder lichamelijk en sociaal actief, wat een negatieve invloed heeft op hun gezondheid. Doel van dit project is om alleenstaande ouderen te stimuleren om meer deel te nemen aan sociale activiteiten in de wijk en hiermee een (sterker) sociaal netwerk op te bouwen. Een (sterk) sociaal netwerk heeft een positieve invloed op het zelfvertrouwen, meer zin om actief deel te nemen in de maatschappij, wat bijdraagt aan een betere gezondheid, autonomie en langer zelfstanding thuis wonen.
Gaming heeft als resultaat een (sterk) sociaal netwerk te creëren. Het gezamenlijk spelen van een spel zoals op de ‘Belevenistafel’ heeft een heel sterke sociale component, zolang de spellen daar speciaal voor ontwikkeld zijn. In een zogenaamde Multi User Multi Touch (MUMT) applicatie is interactie tussen spelers (competitief of coöperatief) essentieel. Al in de eerste jaren van een menselijk leven (peuter / kleuter) speelt dit een belangrijke rol in het leren en de ontwikkeling tot sociaal wezen. Ouderen raken in de loop van hun leven langzaamaan door toenemende beperkingen steeds meer afgesneden van de mogelijkheden om deel te nemen aan sociale activiteiten. Games die makkelijk toegankelijk en vriendelijk in de omgang zijn kunnen hier in een behoefte voorzien.
Middels dit project zullen 50-75 alleenstaande ouderen met elkaar (en hun wijkgenoten) in contact worden gebracht door de inzet van de Belevenistafel. Hierbij zal de Belevenistafel worden (door)ontwikkeld en/of aangepast om beter aan te sluiten op de vaardigheden, behoeften en belevingswereld van de doelgroep. Daarbij zijn de alleenstaande ouderen niet alleen de testers van de games, maar worden zij actief betrokken in het gehele innovatietraject als co-creator, bestaande uit exploratie, ontwikkeling, test, evalueren, implementeren. Middels “Games” zal een sociaal klimaat in de wijk worden gecreëerd waarbij alleenstaande ouderen zich actief in kunnen bewegen.

Looptijd

1 september 2016 - 31 december 2017

Projectlocaties

Eindhoven

Veldhoven

1
Eindhoven
2
Veldhoven

Contact

Volg ons

  • GAMES (1)
  • GAMES (2)
  • GAMES (3)
  • GAMES (4)