Gaat u mee op iPad Header

Gaat u mee op iPad?

Doel van het project

Dit project wil ouderen vroegtijdig ‘empoweren’ in informeel ICT gebruik, waardoor er gewenning is vóórdat er sprake is van (toekomstige) afhankelijkheid van ICT zorgtoepassingen.

Over dit project

Op het moment vinden er veel veranderingen plaats in de zorg voor ouderen, mede ingegeven door de forse stijging van de zorgkosten. Mensen die vroeger naar een verzorgingshuis gingen, zullen nu thuis blijven wonen. Veel ouderen willen ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.

ICT voorzieningen kunnen helpen de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen. Bovendien worden steeds meer diensten online aangeboden, zoals bankieren, regelingen aanvragen bij de gemeente, en contact met de (zorg)verzekeraar. Basisvaardig zijn met ICT is daarvoor een must.

Noord-Holland Verbindt wil graag vóórdat er afhankelijkheid van ICT voorzieningen ontstaat ouderen ‘empoweren’ in een informele en laagdrempelige setting. De jongeren die worden ingezet in het project volgen een ROC ICT opleiding, in het kader waarvan zij moeten leren gebruikers te ondersteunen. In een korte periode van 5 weken gaan zij, 2 keer per week 2 uur lang, aan de slag met een groepje ouderen die meer willen weten over smart devices, in dit geval een tablet pc.

Noord-Holland Verbindt brengt op deze manier generaties dichter bij elkaar om van elkaar te leren. Gedurende de 5 weken is er intensief contact en ontstaan er daadwerkelijk verbindingen.

Looptijd

1 april 2016 - 31 maart 2018

Activiteiten

Voorbereiden, organiseren en faciliteren van ruim 50 ‘ Gaat u mee op iPad? cursussen verspreid door de provincie, in de directe woonomgeving van ouderen.

De cursussen worden vanaf najaar 2016 georganiseerd voor alleenstaanden en verzorgd door onze partners, waaronder de Regionale Opleidings Centra (ROC’s).

Doel van de activiteit is basisvaardigheden in gebruik van de tablet PC aan te leren.
Daarnaast worden er expliciet in meerdere lessen aandacht besteed aan het gebruik van de tablet in het dagelijks leven en t.a.v. het onderhouden van de sociale contacten. Juist om onderlinge ‘online’ interactie te stimuleren wordt gedurende de cursus periode een aantal Apps in gebruik genomen om de sociale interactie tussen deelnemers te stimuleren.

Het lesmateriaal wordt hierop afgestemd en zal tot stand komen met de ouderen zelf, de KBO Noord-Holland en ervaringsdeskundigen.

Projectlocatie

Noord-Holland, Nederland

1
Noord-Holland, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Noord-Holland Verbindt

Projectleider

Jolande Verhulst

Volg ons