Floor_website_beelden_portret meisje_vervolg_01-1024×341

FLOOR jongerencoaching

Doel van het project

Het FLOOR jongerencoaching project gaat uit van de volgende doelstellingen:
• Dat jongeren doelen behalen die zij zelf tijdens hun coaching formuleren. Deze zijn gebaseerd op het innemen van de eigen plek in de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van werk (waaronder vrijwilligerswerk, dagbestedingsactiviteiten en opzetten bedrijf), onderwijs, invulling van vrije tijd of sociale contacten;
• Dat de eigen regie van de jongeren vergroot wordt;
• Dat jongeren hun eigen netwerk creëren en betrekken bij de uitvoering van hun toekomstplannen.

Over dit project

Veel jongeren met een beperking lopen tegen een “glazen plafond”. Dit belemmert hen om hun leven in te richten zoals ze dat eigenlijk wensen. Dat plafond ontstaat door negatieve ervaringen of het opgroeien in een kleine, beschermde wereld. Om uit te groeien tot de persoon die zij werkelijk willen en kunnen zijn, is goede ondersteuning van belang. Daarom helpt stichting FLOOR jongerencoaching deze jongeren bij het maken en uitvoeren van hun toekomstplannen. Zowel individueel met vrijwillige coaches en groepsgewijs door workshops te geven op het gebied van toekomstplanning. Op deze manier geeft FLOOR geeft deze jongeren inzicht in de wijze waarop ze een goed leven kunnen creëren dat bij hen past.

Klein Geluk heeft een bijdrage toegekend aan FLOOR voor het financieren van 30 tot 50 individuele coachtrajecten. Eigenzinnige jongeren met een beperking tussen de 15 en 30 jaar kunnen samen met een vrijwillige coach gedurende een jaar aan hun persoonlijke toekomstplannen werken. De methodiek die FLOOR hiervoor gebruikt, is Persoonlijke Toekomstplanning. Inmiddels zijn daarop, door voortschrijdend inzicht, enkele aanpassingen aangebracht. FLOOR richt zich op alle jongeren, ongeacht hun beperking.

 

Looptijd

1 mei 2019 - 1 mei 2020

Projectlocatie

Bussum

1
Bussum

Contact

Volg ons