Feest der herkenning

Feest van Herkenning

Resultaten

Meedoen is Meetellen: het delen van herinneringen als middel voor ouderenparticipatie.
Door op de link hierboven te klikken kun je het onderzoeksverslag lezen.

In de krant

Over dit project

Het doel van het project is om een zinvolle en inspirerende dagbesteding te bieden aan kwetsbare en/of vereenzaamde ouderen in de provincie Zeeland, door ze laten meedoen aan de activiteiten van de bestaande vrijwilligersorganisatie Feest van Herkenning. De activiteiten waarop wij hier doelen zijn het regelen van lezingen en presentaties voor ouderen, het begeleiden van herinneringssessies met behulp van ouderwetse voorwerpen of muziek en daarnaast het houden van trainingssessies voor ouderen die als faciliterende vrijwilligers optreden. Het project wordt gedragen door de Stichting Feest van Herkenning (verder FvH) en de afdeling Metamedica van VUmc. FvH is een dwars door de provincie Zeeland opererende vrijwilligersorganisatie; Metamedica treedt hier op als ervaren onderzoeksinstelling. Zij gaan dit project als partners aanpakken, teneinde aan de hand van concrete en doeltreffende werkwijzen uit de praktijk een methodologische onderbouwing daarvan op te stellen. Deze methodologie zal als heldere en overdraagbare werkwijze kunnen dienen voor toepassing in andere (krimp-)gebieden van Nederland.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

VUmc

Projectleider

Elena Bendien

Doel van het project

Dit project heeft de volgende doelstellingen:
1. Er zijn 50 nieuwe vrijwilligers-ouderen voor FvH werkzaam, die daarvoor inactief waren.
2. FvH heeft een nieuw, tijdens het project getoetste PR-plan voor het werven van vrijwilligers onder de kwetsbare en vitale ouderen in Zeeland. Tevens ligt er een analyse van de voorwaarden en een overzicht van de praktische stappen die door de diverse welzijnsorganisaties kan gebruikt worden om kwetsbare ouderen in Zeeland te bereiken en bij diverse activiteiten te betrekken.
3. FvH heeft een nieuw goed onderbouwd, deskundig opgesteld opleidingsplan/ trainingsprogramma voor de bestaande vrijwilligers en andere geïnteresseerde ouderen.
4. Er is een ontwikkelingsplan opgesteld dat de continuering van het FvH initiatief waarborgt. Ook is er een handleiding geschreven om het FvH aanpak overdraagbaar te maken naar andere regio’s of (krimp-)gebieden.
5. De activiteiten van FvH worden, als dat mogelijk is, uitgebreid door sommige vrijwilligers als gastsprekers te laten optreden tijdens colleges binnen het MBO/HBO opleidingsdomein Zorg & Welzijn.

Looptijd

1 juli 2017 - 31 oktober 2018