FOTO EXAMINERING

Examinering en voorkomen uitstroom MBO

Doel van het project

MBO-instellingen en studenten informeren over de mogelijkheden van aangepast examineren en toetsen door voorbeelden te verzamelen, die door examencommissies zijn goedgekeurd.

Over dit project

Studenten met een beperking ondervinden regelmatig belemmeringen op het gebied van toetsing en examinering. Handicap + Studie inventariseert en beschrijft casuïstiek in samenwerking met de MBO Raad, examenspecialisten en de Inspectie. Deze voorbeelden worden gebundeld en verspreid. Zo worden mbo-instellingen geïnformeerd over alternatieven die geboden kunnen worden aan studenten met een beperking bij toetsing en examinering.

Looptijd

1 september 2016 - 30 september 2017

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Volg ons