Overzicht ENGAGE

Leeftijdscategorie jongeren: 0-12 jaar

ENGAGE

Resultaten

Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) gaan naar de logopedist voor spraak- en taaltherapie op school of in een vrijgevestigde praktijk. Logopedisten werken vaak aan de woordenschat, verstaanbaar praten of goede zinnen maken, om zo de communicatieve redzaamheid van kinderen te verbeteren. Het ontbreekt echter aan bruikbare instrumenten om de communicatieve redzaamheid in kaart te brengen.
De tool ENGAGE biedt uitkomst. Deze richt zich op kinderen met een TOS van 2 tot 8 jaar. Die leeftijdsgroep is nog in grote mate afhankelijk van hun omgeving bij het verkrijgen van de juiste ondersteuning en hulp. Op dit moment wordt de gesprekstool ENGAGE gedrukt. Hij is nu al te bestellen bij K2-Publisher. Levering vindt plaats in het voorjaar.

De inhoud van ENGAGE is ontwikkeld door het lectoraat Logopedie: participatie door communicatie, in samenwerking met ouders van een kind met TOS, jongvolwassenen met TOS, logopedisten, klinisch linguïsten, leerkrachten, orthopedagogen, pedagogische behandelaars en klinisch wetenschappelijk onderzoekers. De functionaliteit en vormgeving van de gesprekstool zijn ontwikkeld in samenwerking met het HU-lectoraat Co-design, logopedisten en ouders van een jong kind met TOS, om zo samen een instrument te creëren dat aantrekkelijk is en goed bruikbaar is in de praktijk. Bekijk de video en de projectpagina over de ontwikkeling van ENGAGE.

Study 1: Consensus on communicative participation in children with language disorder
Study 2: Co-designing a tool to facilitate shared goal setting with parents
Study 3: Interpretation of change scores on engage’s likert-scale for goal evaluation

Over dit project

In dit project wordt samen met ouders van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en professionals die de kinderen begeleiden de gesprekstool ENGAGE ontwikkeld. Hiermee kunnen ouders samen met de logopedist gepersonaliseerde behandeldoelen voor hun kind opstellen en evalueren. Gepersonaliseerde therapie bij de logopedist draagt bij aan het verbeteren van de communicatieve redzaamheid van deze kinderen.

Looptijd

1 mei 2016 - 30 april 2018

  • Blaadjes ENGAGE
  • Boompje ENGAGE
  • Antwoordformulier ENGAGE
  • Overzicht ENGAGE

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact