ENGAGE Header

Leeftijdscategorie jongeren: 0-12 jaar

ENGAGE

Over dit project

In dit project wordt samen met ouders van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen en professionals die de kinderen begeleiden de gesprekstool ENGAGE ontwikkeld. Hiermee kunnen ouders samen met de logopedist gepersonaliseerde behandeldoelen voor hun kind opstellen en evalueren. Gepersonaliseerde therapie bij de logopedist draagt bij aan het verbeteren van de communicatieve redzaamheid van deze kinderen.

Doel van het project

Het doel van het project is het ontwikkelen van een instrument om gepersonliseerd richting te geven aan taaltherapie bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis van 2-8 jaar.

Looptijd

1 mei 2016 - 30 april 2018

Updates

Ouders van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en professionals zijn het eens geworden over de volgende definitie van Communicatieve Redzaamheid: “Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden”.

In samenwerking met ouders van een kind met een taalontwikkelingsstoornis en logopedisten is de gesprekstool ENGAGE ontwikkeld. Hiermee kan de logopedist samen met de ouder van een jong kind met een taalontwikkelingsstoornis een persoonlijk doel opstellen, gericht op het bevorderen van de communicatieve redzaamheid. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit doel geëvalueerd kan worden met de ouder.

Meer lezen op www.onderzoek.hu.nl/Projecten/ENgaging-parents-in-Goal-Articulation-and-Goal-Evaluation-ENGAGE

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact