Een Praatje en een Plaatje Header

Een Praatje en een Plaatje

Over dit project

Een Praatje en een Plaatje is een laagdrempelige wijkformule waarin actieve buurtbewoners op bezoek gaan bij kwetsbare ouderen in de buurt. Met een boodschappenkarretje, met daarin een ouderwets platenspelertje en een platenkoffertje met verschillende singeltjes met ‘muziek van toen’, gaat de buurtbewoner op bezoek. Tijdens de gesprekken die worden gevoerd, is muziek het thema dat zorgt voor contact en verbinding. Muziek gaat namelijk dwars door alle barrières heen! Er vinden meerdere gesprekken plaats tussen dezelfde oudere en buurtbewoner om het contact tussen hen te versterken. Ouderen krijgen ook de mogelijkheid om een Danspaleis (ouderwets gezellig dansfeest) in de buurt te bezoeken. Dit biedt een mooie kans om andere ouderen en vrijwilligers te ontmoeten.
Een Praatje en een Plaatje wordt uitgevoerd in Amsterdam Noord (Kadoelen, Molenwijk, Oostzanerwerf en Tuindorp Oostzaan), Amsterdam Oost (Indische Buurt), Rotterdam Centrum en Rotterdam IJsselmonde.

Het project heeft 103 ouderen bereikt, dankzij de inzet van 51 vrijwilligers in Amsterdam en Rotterdam. Daarnaast zijn er op basis van ervaringen bij diverse ouderen veranderingen opgetreden doordat de zin in muziek is vergroot en daarmee ook vaak de zin in het leven. Ouderen hebben meer het gevoel gekregen dat ze meetellen door de bezoekjes en voelen dat ze ergens bij horen als ze ook een Danspaleis bezoeken.

Het lijkt er op dat dankzij het ervaren van onze mobiele huiskamerdisco (en soms ook het Danspaleis) de ouderen worden empowered en dat de kwaliteit van leven bij diverse ouderen is verbeterd. Dit komt ten goede aan het bestrijden van sociaal isolement en ouderen het stimuleert ouderen sociaal actiever te worden. Naast het effect bij de ouderen is er bij diverse vrijwilligers ook een liefde voor muziek en ouderen aangewakkerd.

Doel van het project

We willen eenzame ouderen activeren en motiveren door middel van muziek, zodat zij actiever deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Looptijd

1 januari 2016 - 31 januari 2017

Activiteiten

De gesprekjes vinden continue plaats en zijn bij de mensen thuis en er zijn Danspaleizen voor buurtbewoners, maar ook voor de ouderen en vrijwilligers van Een Praatje en een Plaatje. Doel is om mensen een zorgeloze middag te geven, met muziek van hun jeugd en waar veel herinneringen aan gekoppeld zijn. En in het bijzonder voor de ouderen van Een Praatje en een Plaatje om hen in contact te brengen met andere ouderen en vrijwilligers uit de buurt, zodat zij zich minder eenzaam gaan voelen én natuurlijk om hen in beweging te brengen en te laten dansen op muziek van toen zij jong waren! Kortom, alleen maar plezier maken!

Beeldverhaal over Salvatore, de Swingende Zeeman

Bekijk hier het verhaal van Salvatore (68). Deze Siciliaanse zeeman heeft zijn leven lang gereisd, gedanst en plezier gemaakt. Hij geeft echter aan zich tegenwoordig eenzaam te voelen en een avond uit dansen is een te grote stap voor hem alleen. Het Danspaleis heeft hem in contact gebracht met Lavinia (38). Samen doen ze mee met Een Praatje en een Plaatje, waarbij ze luisteren naar ‘singeltjes van toen’ en gezellig kletsen. Bekijk hier hoe Salvatore dankzij het contact met Lavinia de stap heeft durven zetten om toch weer te gaan dansen.

Projectlocaties

Amsterdam, Nederland

Rotterdam, Nederland

1
Amsterdam, Nederland
2
Rotterdam, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Het Danspaleis

Projectleider

Frederique Arnold

Volg ons