Een Praatje en een Plaatje Header

Een Praatje en een Plaatje

Doel van het project

We willen eenzame ouderen activeren en motiveren door middel van muziek, zodat zij actiever deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Over dit project

Een Praatje en een Plaatje is een laagdrempelige wijkformule waarin actieve buurtbewoners op bezoek gaan bij kwetsbare ouderen in de buurt. Met een boodschappenkarretje, met daarin een ouderwets platenspelertje en een platenkoffertje met verschillende singeltjes met ‘muziek van toen’, gaat de buurtbewoner op bezoek. Tijdens de gesprekken die worden gevoerd, is muziek het thema dat zorgt voor contact en verbinding. Muziek gaat namelijk dwars door alle barrières heen! Er vinden meerdere gesprekken plaats tussen dezelfde oudere en buurtbewoner om het contact tussen hen te versterken. Ouderen krijgen ook de mogelijkheid om een Danspaleis (ouderwets gezellig dansfeest) in de buurt te bezoeken. Dit biedt een mooie kans om andere ouderen en vrijwilligers te ontmoeten.
Een Praatje en een Plaatje wordt uitgevoerd in Amsterdam Noord (Kadoelen, Molenwijk, Oostzanerwerf en Tuindorp Oostzaan), Amsterdam Oost (Indische Buurt), Rotterdam Centrum en Rotterdam IJsselmonde.

Looptijd

1 januari 2016 - 31 januari 2017

Activiteiten

De gesprekjes vinden continue plaats en zijn bij de mensen thuis, dus kan niet echt worden gezien als een activiteit. Echter zijn er wel Danspaleizen gepland die als activiteit gezien kunnen worden.
– Danspaleis
– Zie website (www.hetdanspaleis.com); momenteel nog niet bekend voor heel 2016.
– Buurtbewoners, maar ook voor de ouderen en vrijwilligers van Een Praatje en een Plaatje
– Doel is om mensen een zorgeloze middag te geven, met muziek van hun jeugd en waar veel herinneringen aan gekoppeld zijn. En in het bijzonder voor de ouderen van Een Praatje en een Plaatje om hen in contact te brengen met andere ouderen en vrijwilligers uit de buurt, zodat zij zich minder eenzaam gaan voelen én natuurlijk om hen in beweging te brengen en te laten dansen op muziek van toen zij jong waren! Kortom, alleen maar plezier maken!

Projectlocaties

Amsterdam, Nederland

Rotterdam, Nederland

1
Amsterdam, Nederland
2
Rotterdam, Nederland

Contact

Organisatie

Stichting Het Danspaleis

Projectleider

Frederique Arnold

Volg ons