GTD_14©STUDIOGK15_buurt

Een gezonde omgeving

Over dit project

Kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking hebben relatief vaak gezondheidsachterstanden. In het project ‘Een gezonde omgeving’ werken de gehandicaptenzorgorganisaties Cordaan, ’s Heerenloo en Sherpa samen met Vilans aan het terugdringen daarvan, specifiek gericht op het stoppen met roken.

Aansluiten bij behoeften
Elke organisatie heeft een projectteam met daarin een ouder als ervaringsdeskundige die meedenkt en ervoor zorgt dat het project aan blijft sluiten bij de behoeften van andere ouders. Daarnaast zijn er focusgroepen met ouders. Alle informatie wordt meegenomen bij het maken van plannen om de ondersteuning aan ouders te verbeteren.

Stoppen met roken
Shanna (24) is een voorbeeld van iemand die veel baat kan hebben bij deze aanpak. Ze woont in een woonvoorziening met begeleiding voor gezinnen. Ze heeft een licht verstandelijke beperking en is zwanger van haar tweede kind. Shanna rookt. Begeleidingstrajecten om te stoppen werken niet, mede omdat ze niet goed functioneert in groepen en omdat ze het idee heeft dat begeleiders bepalen dat ze geen goede moeder is als ze rookt. Verder roken veel mensen in haar omgeving.

Motivatie
De kracht van het project is dat de ervaringsdeskundigheid van ouders als uitgangspunt dient. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt om de ondersteuning bij het stoppen met roken te verbeteren. Een andere kracht is dat er op drie sporen ingegrepen wordt: de competenties van begeleiders, de betrokkenheid van het netwerk én de samenwerking tussen verschillende hulpverleningsorganisaties. Door meer begeleiders te laten werken vanuit motiverende gespreksvoering en ouders te begeleiden zonder te veroordelen, neemt de motivatie toe.

Doel van het project

Het doel is om roken onder ouders met een licht verstandelijke beperking terug te dringen door de ontwikkeling van een integrale aanpak, waarbij het hele netwerk van de deelnemer meewerkt (ouder, begeleiders, sociale omgeving, professionals ect.).

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2019

Projectlocaties

Amsterdam

Breda,

't Gooi

1
Amsterdam
2
Breda,
3
't Gooi

Contact

Volg ons