De CHIP-Familie Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-12 jaar

De CHIP-Familie

Over dit project

CHIP-familie interventie is het eerste project wereldwijd dat een psychosociale interventie voor kleuters met een aangeboren hartafwijking (AHA) en hun ouders ontwikkelt. Het project toetst of psychosociale interventie een gunstig effect heeft op het welbevinden van deze kinderen (en hun ouders), hun functioneren op school en hun plezier in onder andere sport.

Doel van het project

Het doel van dit project is om de psychosociale CHIP-Familie interventie te ontwikkelen en de effectiviteit hiervan vast te stellen wat betreft het vergroten van:
1.het psychosociale welbevinden van ±4- en ±7-jarige kinderen met een aangeborenhartafwijking (AHA) die naar groep 1, 2, 3 of 4 gaan en die een hartoperatie en/of hartkatheterinterventie ondergingen;
2.de psychische gezondheid van hun moeders én vaders;
3.en de kwaliteit van leven van hun broertjes/zusjes.
Daarnaast zullen psychosociale en medische variabelen die het succes van de CHIP-Familie interventie voorspellen worden vastgesteld.

Looptijd

1 mei 2016 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Erasmus MC

Projectleider

Dr. E. Utens, Associate Professor /Klinisch psycholoog BIG

Updates

Tot ons grote genoegen loopt het CHIP-Familie project erg voorspoedig. De deelnemende ouders en kinderen zijn heel enthousiast over het CHIP-Familie programma. Dit is mede te danken aan de nauwe samenwerking met de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen en de grote inzet van alle betrokken collega’s van het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis.

Inmiddels zijn alle workshops afgerond en vinden de laatste vervolggesprekken plaats. In totaal hebben er 93 gezinnen meegedaan aan het onderzoek. In november 2016 heeft de eerste workshop van het CHIP-Familie project plaatsgevonden. De elfde en laatste workshop heeft plaatsgevonden in september 2017. Halverwege volgend jaar verwachten we de resultaten van het onderzoek te kunnen geven.

Het CHIP-Familie onderzoek is eind september 2017 gepresenteerd op het symposium van het Pediatrische Psychologie Netwerk Nederland. In november 2017 zal het tevens gepresenteerd worden op het najaarscongres van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie. In maart 2018 wordt het gepresenteerd in Leicester op het congres van de Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC). In de Sinus, het blad van de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijkingen, is in maart 2017 een artikel over het CHIP-Familie onderzoek verschenen.

Martha Hellinga en Lisa Verberg van het jongerenpanel van FNO hebben een CHIP-Familie workshopdag bijgewoond. Zij waren hier erg positief over en hebben beiden een artikel over de workshop geschreven op de website van FNO.
(Zie:

Jongerenpanel aanwezig bij workshop van project CHIP-familie ZéP


en
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/nieuws/workshop-chip-familie-interventie/)