Cradle voor onze bewoners van Patria

Doel van het project

Stichting Nusantara Zorg wil de Cradle gebruiken om de onderlinge sociale contacten en interactie van de Patria bewoners te verbeteren en te stimuleren en hierdoor eenzaamheid te verminderen. Door herhalingen van voor hen bekende geluiden, wordt het geheugen actief gestimuleerd en verbetert daarmee de onderlinge communicatie. Ook is het bedoeld om de familie en mantelzorgers uit te nodigen om samen de Cradle te bespelen hetgeen ze dichter bij elkaar brengt en bijdraagt aan kwaliteit van leven en samenzijn.

Over dit project

De cliënten van woonzorg en behandelcentrum Patria in Bussum hebben een roerend verleden achter de rug: de Japanse onderdrukking tijdens de 2e wereldoorlog (Jappenkamp), de bersiap-periode en het gedwongen vertrek naar Holland. Een verlies van have en goed, status en geboorteland. Zij verdienen een mooie warme herfst in hun laatste levensfase. Het spel met de CRDL samen of met familie/mantelzorgers wordt opgenomen in het zorgplan. Het draagt bij aan het welzijn en welbevinden (zich ‘senang’ voelen) van de cliënten.

Met de subsidie van Klein Geluk van FNO wordt de aankoop van deze bijzondere Cradle mogelijk. De CRDL die door het aanraken en strelen door de bewoners met een dementie herkenbare geluiden tevoorschijn tovert. Door de interactie van elkaars aanrakingen (die voor de Indische cultuur zo gewoon en heel belangrijk zijn) verschijnt er langzaam een verlegen en lieve zachte, glimlach op het gezicht. Dit onderling samen zijn, in een door handen verbonden menselijke kring, draagt bij aan een stukje levensvreugde en genot. Een wereld waarin woorden geen speler zijn en eigenlijk overbodig. Dit is voor de bewoners en zorgpersoneel van onschatbare waarde.

Looptijd

4 maart 2019 - 1 januari 2022

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Nusantara Zorg

Projectleider

Joyce Brilleman