Muziek kerst 2010_lasashka photography

Classic Express bij Stichting Omega

Doel van het project

Het doel is om de cliënten van Stichting Omega meer met muziek in aanraking te laten komen. We merken dat onze cliënten heel erg gebaat zijn bij het ervaren van muziek en we willen ze graag de bijzondere ervaring van het bijwonen van een concert, samen met hun groepsgenoten, meegeven. De sfeer die er in de Classic Express hangt draagt bij aan het welbevinden van onze cliënten. Het is een lichte en rustige ruimte. Door in deze ruimte muziek te ervaren verbetert het de kwaliteit van leven van onze cliënten.

Over dit project

Omega is een dagcentrum voor een bijzondere doelgroep; alle kinderen en volwassenen bij Omega hebben een verstandelijke én motorische beperking. Daarnaast hebben zij nog andere belemmeringen. Het zijn ‘kinderen en volwassenen met ernstig meervoudige complexe beperkingen’.

Muziek heeft op (bijna) alle cliënten een positief effect. Ze worden er alerter en vrolijker van. Op dit moment krijgen alle cliënten één keer in de twee weken groepsmuziek, wat wordt aangeboden door onze eigen muziektherapeut. Af en toe worden er kleinschalige concertjes binnen Omega georganiseerd. Graag zouden we onze cliënten op nog meer manieren in aanraking laten komen met muziek. Hierdoor ontstond het idee om de Classic Express van het Prinses Christina Concours te boeken. De Classic Express is een grote trailer die kan uitschuiven tot een concertzaal. De Classic Express is voorzien van een rolstoelopgang. We gaan de 15 groepen ieder apart een concert aanbieden, omdat eerder is gebleken dat de cliënten het meest kunnen ervaren als ze de muziek in een kleine groep aangeboden krijgen. Daarnaast is herhaling belangrijk voor onze doelgroep, om herkenbaarheid te stimuleren. De concerten zullen daarom drie opeenvolgende jaren aangeboden worden.

Looptijd

1 mei 2019 - 31 januari 2021

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact