shutterstock_367740026

Caminando

Doel van het project

Met dit project willen we het sociaal contact met familie en kennissen versterken en het sociaal netwerk inzetten om kwetsbare alleenstaande ouderen digitaal te prikkelen om meer te bewegen via een sociale stappenteller/activiteitenmeter.

Over dit project

Caminando, de sociale stappenteller die ouderen in beweging brengt.

Met dit project focussen we op meer bewegen en het sociale contact tussen kwetsbare ouderen en kinderen/ kleinkinderen. We ontwikkelen een sociale activiteitenmeter genaamd ‘Caminando’ op basis van bestaande technologie van de activiteitenmeter en digitale coaching op afstand. Want uit onderzoek blijkt dat kwetsbare ouderen meedoen, bewegen en sociaal contact belangrijke pijlers van hun eigen welzijn vinden. De Caminando is een concept dat – met als basis een activiteitenmeter – het contact tussen ouderen en hun sociale netwerk stimuleert en ouderen ondersteunt bij hun wens om meer te bewegen.

De Caminando is een (reguliere) activiteitenmeter in de vorm van een armband of ketting. De Caminando houdt bij hoe actief mensen zijn en deelt dit met het sociale netwerk. Daarnaast werkt de Caminando als coach door visueel of via audio aanmoedigingen door te geven vanuit het sociale netwerk. Het sociale netwerk en de oudere zelf kunnen op een (tablet) app de beweging monitoren, berichten terugluisteren en berichten sturen. De oudere zelf bepaalt welke gegevens gedeeld worden met wie!

Hoe de Caminando interactie/ digitale ontmoeting tussen ouderen en hun sociaal netwerk stimuleert en hoe de kwetsbare ouderen en hun sociaal netwerk plezier hieraan beleven is onderwerp van dit vernieuwingsproject. Samen met een grote groep ouderen en hun sociaal netwerk ontwikkelen Springlab, NISB en KBO door middel van co-creatie een eerste prototype ontwikkelen en dit met ouderen testen op gebruik en effect.

Looptijd

1 januari 2016 - 1 maart 2017

Activiteiten

1) Verkennende gesprekken met ongeveer vijf ouderen en hun sociale omgeving. Deze verkennende gesprekken geven richting aan het bouwen van een eerste prototype van de Caminando

2) Er wordt een eerste grof prototype van de Caminando gebouwd. Dit prototype testen we op bruikbaarheid/ gebruiksgemak bij de ouderen en hun netwerk.

3) Feedback uit de testfase van het prototype gebruiken we voor de ontwikkeling van een eerste prototype voor onderzoek. Dit prototype testen we in een aantal cycli op bruikbaarheid. Na elke cyclus kunnen er kleine aanpassingen plaatsvinden. We testen het prototype bij minimaal 30 ouderen en hun sociale netwerk. We voeren dit in een aantal door KBO georganiseerde bijeenkomsten voor alleenstaand ouderen. De verwachting is dat we 2 a 3 verschillende testcycli doorlopen.

4) Prototype testen op effect. Uitvoeren van een pilot met minimaal 20 ouderen en hun sociaal netwerk. Dit gebeurt in 4 rondes met circa 5 ouderen en hun sociale netwerk per ronde. In de eerste twee rondes worden de uitkomsten van de effecttest onderzocht. Als effect test niet slaagt maar er zit wel potentie in het concept wordt het prototype aangepast (iteratie) en wordt deze opnieuw onderzocht in de overige rondes. Wanneer de test wel slaagt, wordt het onderzoek voortgezet met de laatste twee rondes.

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Nederlands Instituut voor sport en bewegen

Projectleider

Anneke Hiemstra

Volg ons