Broers en Zussen Boost Project Header

Leeftijdscategorie jongeren: 4-25 jaar

Broers en Zussen Boost Project

Over dit project

Doelstelling van het project is om vanuit de eigen kracht de brussen van een zorgintensief kind te versterken om overbelasting en gezondheidsproblemen bij brussen te voorkomen. Allereerst komt er een praktisch en grappig doeboek, geschreven door een brus, waardoor brussen inzicht krijgen in hun eigen situatie en hun wensen duidelijk leren te formuleren. Om brussen een belangrijke plek te geven binnen de (familiegerichte) zorg brengen we vervolgens op basis van interviews de ervaringen van brussen in kaart. Deze vertalen we naar een visiedocument en dienen ter ondersteuning (bewijs) van het kwaliteitskeurmerk, de Smiley van Stichting Kind en Ziekenhuis, zodat brussen hierbij een plek hebben. Tenslotte wordt er een scholingsdag georganiseerd voor zorgverleners die te maken hebben met familiegerichte zorg. Brussen zijn bij het gehele project actief betrok

Doel van het project

Het project is er op gericht het knelpunt in de gezondheidszorg rond onvolledige gezinsgerichte zorg met betrekking tot brussen aan te pakken, en de kwaliteit van gezinsgerichte zorg te verbeteren. De veronderstelling is dat dit een preventieve werking heeft, zodat de brussen in een later stadium minder risico lopen om overbelast te raken.
Doelstelling van het project is om vanuit de eigen kracht de brussen van een zorgintensief kind te versterken om overbelasting en gezondheidsproblemen bij brussen te voorkomen; en te zorgen voor een beter evenwicht in het systeem rond het zorg- intensieve kind.

Looptijd

1 januari 2017 - 30 juni 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Stichting Kind en Ziekenhuis

Projectleider

Cecilia Kalsbeek