Bewegen naar (meer) verbinding

Over dit project

De vier partners willen migrantenouderen langer, in betere conditie en met meer plezier en betekenis in het (samen)leven thuis laten wonen, ingebed in een verder versterkt sociaal netwerk dat breder is dan de eigen bevolkingsgroep. Daartoe organiseren de partners zes activiteiten die in de Turkse en in de Marokkaanse gemeenschap tot uitvoering komen:

– sociaal bewogen, inclusief fittest
– iets met een fiets: stapsgewijs meer conditie opdoen en eindigen met een fietstocht over de Veluwe
– voeding is meer dan eten, met ook voorlichtingsactiviteiten
– op zoek naar bezoek: ouderen uit hun isolement halen door met in groepjes hen op stap te gaan
– de race is nog niet gelopen: groepswandelingen
– de creatiespiraal: workshops ten behoeve van persoonlijke en groepsontwikkeling

Minimaal drie activiteiten krijgen na de projectperiode een voortzetting.

Doel van het project

Wij willen migrantenouderen activeren, (weer) in hun kracht zetten, hen actief achter de voordeur vandaan laten komen, eenzaamheid bestrijden en zelfredzaamheid vergroten, netwerkrelaties langdurig borgen / sociaal netwerk verder versterken, hen betrekken bij de gemeenschap, in brede zin, samenhang creëren tussen de verschillende organisaties en (sub)culturen, ouderen en nieuwe generaties verbinden, ontmoetingsplaatsen verder vormgeven, een plan maken voor het verder borgen en verduurzamen van activiteiten en methodieken die succesvol zijn in het project.
Wij bereiken met dit project in deze eerste fase tenminste 400 Marokkaanse en Turkse 65+-ers met fysieke, sociale en financiële beperkingen, in verhouding van respectievelijk 60% en 40%.

Looptijd

30 september 2017 - 31 oktober 2018

Projectlocatie

Ede
Nederland

1
Ede
Nederland

Contact

Organisatie

Malkander / Aimon / ISN Turkse Moskee / Samenstede

Projectleider

Bob Molier en Yvonne van Silfhout