shutterstock_551227891

Beweeg naar elkaar

Over dit project

Het bevorderen van zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen door bewegen (meer bewegen voor ouderen – functioneel trainen) te stimuleren middels versterking lokaal integrale samenwerking tussen zorg, welzijn en lokaal beweegaanbod.

Resultaat: https://www.beteroud.nl/nieuws-beweegprojecten-ouderen.html

Doel van het project

De opbrengsten van het project zijn op drie niveaus (overeenkomstig met de subdoelstellingen) te benoemen:

1. Versteviging van lokale integrale samenwerkingsverbanden ten aanzien van bewegen van kwetsbare ouderen (op niveau van professionals). Er zijn nieuwe verbindingen gerealiseerd en sport en bewegen staat op de agenda van bestaande samenwerkingsverbanden tussen zorg, welzijn en sport.

2. Minimaal 50 ouderen zijn gestart met MBvO-FT en kwetsbare ouderen stimuleren deelname aan MBvO-FT door professionals uit lokale integrale samenwerkingsverbanden (op niveau van ouderen). Hierbij worden ouderen ook zelf bevraagd naar ervaringen en behoeften.

3. Verduurzaming van aandacht voor bewegen bij kwetsbare ouderen en inzet van integrale samenwerkingsverbanden hiervoor, door vergroten van bewustwording bij gemeenten en lokale samenwerkingsverbanden (op niveau van gemeenten en professionals).

De combinatie van inzet op deze drie niveaus en de directe betrokkenheid van de relevante stakeholders (ouderen, professionals en gemeente) maakt dat onze voorgestelde aanpak innovatief is, en ook duurzaam.

Ter ondersteuning van bovenstaande opbrengsten worden verschillende producten ontwikkeld met en voor de professionals en kwetsbare ouderen, te weten:
– Netwerkaart per lokale samenwerking
– Sociale beweegkaart met daarin een overzicht van het beweegaanbod en inzicht in publicatievorm voor ouderen en professionals zoals een website of print
– Beeld verslag van landelijke bijeenkomst kennisdeling
– Stimuleringsactiviteiten voor en door professionals en ouderen
– (digitaal) ‘Zakboek’ met opgedane kennis voor en door professionals

Looptijd

1 juni 2017 - 30 november 2018

Projectlocaties

Noord-Limburg

Den Haag

1
Noord-Limburg
2
Den Haag

Contact

Organisatie

Vilans

Projectleider

Marjolein de Meijer

Volg ons