Betere Transitie bij Diabetes Header

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Betere Transitie bij Diabetes

Resultaten

In ‘Betere Transitie bij Diabetes’ is onderzoek gedaan om de stand van zaken en de eerste effecten van transitiezorg bij diabetesteams in kaart te brengen (Factsheet 1Factsheet 2) . Onderzoek is gecombineerd met een verbeterproject waarbij diabetesteams in 15 ziekenhuizen werden ondersteund bij het realiseren van betere zorg. Jongeren met diabetes hebben de diabetesteams op locatie bezocht en hen tips gegeven hoe zorgverleners beter kunnen aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Zo kan de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de kinder- en volwassenenzorg beter. Bij die overstap wordt het contact van jongeren met zorgverleners minder intensief en neemt het aantal gemiste consulten toe, terwijl de diabetesregulatie niet optimaal is. Ook betere voorbereiding van jongeren en hun ouders op de nieuwe verantwoordelijkheden en op de overstap naar de volwassenenzorg is noodzakelijk. Het nieuwe transitieprogramma Ready Steady Go kan jongeren en ouders voorbereiden op zelfstandigheid in de zorg en hun leven. Jongeren maken in een aansprekende film duidelijk dat het anders kan, en moet!

Over dit project

Voor jongeren met diabetes type 1 is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met de diabetesregulatie: van alle leeftijdsgroepen hebben adolescenten de hoogste gemiddelde HbA1c-waarden. Ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten de regie over de behandeling overdragen naar de jongere én zorgen voor een soepele transitie in zorg naar de internist. Om optimale ondersteuning in de transitiefase te bieden is tussen 2016 en 2018 het onderzoek- en verbeterproject ‘Betere Transitie bij Diabetes’ uitgevoerd.

Looptijd

1 april 2016 - 31 maart 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Projectleider

AnneLoes van Staa