Betere Transitie bij Diabetes Header

Leeftijdscategorie jongeren: 15-25 jaar

Betere Transitie bij Diabetes

Doel van het project

1) Het in kaart brengen van de stand van zaken betreffende de diabetestransitiezorg in Nederland bij professionals en bij jongeren met diabetes (d.m.v. 2 digitale quick scans).
2) Onderzoeken wat het organiseren van diabetestransitiezorg in de vorm van transitiepoli’s oplevert. Dit gebeurt door het retrospectief vergelijken van uitkomsten van diabetesteams die werken met een transitiepoli met andere vormen van transitiezorg op diverse patiëntgerelateerde uitkomsten (dossieronderzoek, vragenlijstonderzoek overgestapte patiënten) en het bestuderen van huidige werkwijzen (observaties, interviews).
3) Het starten van een verbeterronde in de diabeteszorg in Nederland, waarbij het doel is dat goede werkwijzen in diabetestransitiezorg zoveel mogelijk verspreid en geïmplementeerd worden. Diabetesteams worden aangemoedigd om structurele samenwerking tussen de kinder- en volwassenenzorg te bewerkstelligen en patiëntgerichte verbeteracties in te zetten. Jongerenpanel geeft hierbij advies.

Over dit project

Volwassen worden is voor jongeren met diabetes type 1 een nog grotere uitdaging dan voor hun leeftijdsgenoten zonder chronische aandoening. Voor jongeren met diabetes gaat deze periode gepaard met de nodige hobbels, waardoor uitval uit een zorgtraject op de loer ligt. Betere Transitie bij Diabetes beoogt een structurele verbetering van de overgang naar volwassenheid en naar de zorg voor volwassenen voor deze jongeren. Doel is dat zij zelfstandiger en zelfredzamer worden en dat de zorg beter aansluit bij hun behoeften.

Dit landelijk project is een initiatief van Hogeschool Rotterdam en wordt gefinancierd door FNO en Diabetesfonds.

 

Meer over dit project? Klik hier.

Looptijd

1 april 2016 - 31 maart 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Projectleider

AnneLoes van Staa

  • dbaef98eda5b0b107db03c35ee9bf1cd-009353aa
  • 6ec28931af8328805f733f3563dc1b1f-00018c6a
  • 614cce7a08d19ddbddfb9b64ecb1a04d-0021a9d6