Betekenisvol in Beweging Header

Betekenisvol in Beweging

Doel van het project

Het doel van dit project is kwetsbare ouderen in beweging krijgen door ze mee te laten doen bij activiteiten en projecten waar ze nodig zijn met hun kennis en waar ze dingen kunnen doen die ze graag doen. We creëren nieuwe elkaar ondersteunende netwerken. We willen dat de projecten en activiteiten uiteindelijk onafhankelijk worden van incidentele financiering.

Over dit project

Een groep bewoners in Delfzijl Noord heeft zich niet neergelegd bij de op het oog uitzichtloze situatie in hun wijk. Ze hebben de handdoek opgepakt in o.a. het Bewonersbedrijf en zorgen voor nieuw elan en nieuwe kansen. Met het project ‘Betekenisvol in Beweging’ gaan alleenstaande ouderen zelf een netwerk ontwikkelen dat hen ondersteund. De beschikbare activiteiten worden in kaart gebracht, en de activiteiten worden met elkaar verbonden. Bij dit alles is het belangrijkste uitgangspunt dat er gekeken wordt naar wat de ouderen nog kunnen. Het project ‘Betekenisvol in Beweging’ zal hierbij een leerschool zijn, het levert een methodiekbeschrijving op die op andere plekken in het land in de toekomst kan worden toegepast.

Looptijd

1 april 2015 - 1 december 2017

Projectlocatie

Delfzijl, Nederland

1
Delfzijl, Nederland

Contact

Organisatie

Bewonersbedrijf Delfzijl Noord

Projectleider

Janneke Bos