Amsterdam Vertelt stadsdeel Zuidoost 2016 C Foam Foto Coco Plooijer 3

Amsterdam Vertelt

Doel van het project

Ouderen inspireren om actief aan cultuurbeoefening te doen; Stimuleren digitaal inzicht en taalvaardigheid; Stimuleren gevoel van veiligheid in de wijk en contact tussen generaties; Ouderen gelijkwaardig samen laten werken met jongeren; Ouderen inhoudelijk samen laten werken met professionals; Stimuleren culturele en creatieve vaardigheden ouderen (artistieke ontwikkeling- kennismaken en bekwamen).

Over dit project

Verhalen in woord en beeld zijn herkenbare uitingen die dwars door culturen en generaties heen lopen. Binnen vele verschillende culturele gemeenschappen bestaat er van oudsher een verhalenvertelcultuur. Deze is vooral bij ouderen nog levendig aanwezig is, maar verdwijnt bij jongeren langzaam naar de achtergrond. Amsterdam Vertelt wil inspelen op de nostalgie en actualiteit van vertelculturen. De verhalen van en geschiedenissen over mensen in de eigen buurt zijn de bron om het project historische en actuele invulling te geven. Ouderen en jongeren leren in masterclasses en workshops over het vertalen van beeld in woord en andersom: het verbeelden van woord in een foto. Dit stimuleert een kruisbestuiving van generaties onderling door middel van artistieke activiteiten.
Het initiëren van ontmoetingen tussen buurtbewoners staat in het project Amsterdam Vertelt centraal

Looptijd

1 januari 2017 - 31 december 2017

Projectlocatie

Amsterdam, 1017 DS, Keizersgracht 609

1
Amsterdam, 1017 DS, Keizersgracht 609

Contact

Organisatie

Foam Fotografiemuseum Amsterdam

Projectleider

Maren Siebert

Volg ons