Alle Stemmen Tellen Header

Leeftijdscategorie jongeren: 12-18 jaar

Alle Stemmen Tellen

Over dit project

Goede zorg is belangrijk, zeker voor jongeren met een chronische ziekte of aandoening. Vaak worden deze jongeren echter niet gevraagd naar hun mening of ideeën over de zorg die zij ontvangen. Dit project heeft als doel om een kaartspel te ontwikkelen waarmee het voor zorgprofessionals gemakkelijker wordt om jongeren met een chronische aandoening meer, en in een eerder stadium, te betrekken bij de samenstelling van hun zorg.

Doel van het project

Het hoofddoel van dit project is het aanpassen van de bestaande kaartspel methode ‘De stem van patiënten’ naar drie versies van ‘Alle stemmen tellen’ voor jongeren met een chronische aandoening. Hierbij zullen voor hen belangrijke generieke thema’s rondom zorg, onderzoek, beleid en interventies op de kaarten komen te staan. Met dit kaartspel krijgen zorgprofessionals handvatten om de participatie van hun jonge patiënten in de zorg te kunnen vergroten, en elke zorgbehandeling of interventie met hun doelgroep kunnen evalueren.

Looptijd

1 februari 2017 - 30 juli 2018

Projectlocatie


Dit project wordt landelijk uitgevoerd.

Contact

Organisatie

Emma Kinderziekenhuis AMC (Psychosociale Afdeling)

Projectleider

Lotte Haverman

Updates

Alle Stemmen Tellen is ruim een half jaar geleden van start gegaan. We hebben verschillende jongeren geworven met een chronische ziekte in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar om deel te nemen aan onze focusgroepen. Inmiddels hebben er 9 focusgroepen plaats gevonden. In deze focusgroepen is met jongeren van gedachten gewisseld over welke thema’s belangrijk voor hen zijn binnen de gezondheidszorg. Er is aan jongeren uitgevraagd wat ze leuk vinden in hun leven rondom het ziekenhuis en wat ze minder leuk vinden. Het projectteam is nu bezig om deze gegevens te analyseren en deze om te zetten in belangrijke thema’s. Tevens heeft er een eerste afspraak plaatsgevonden met een designbureau. Zij zullen de thema’s verwerken in een spel zodat er uiteindelijk gesprekskaarten ontworpen worden waarmee zorgprofessionals in gesprek kunnen gaan met chronisch zieke jongeren. Zodra de eerste (concept) versie van het spel ontwikkeld is zullen er nieuwe focusgroepen gehouden worden om de mening van de jongeren over dit spel te vragen. Tot slot zal er in de komende maanden een pilot workshop uitgevoerd worden om het spel te testen. In deze workshop zullen we met de jongeren praten over de Educatieve Voorzieningen in het ziekenhuis.