100.698

Actief Plus

Doel van het project

Met ‘Actief Plus’ wil de Open Universiteit minimaal 500 alleenstaande ouderen met een chronische beperking blijvend meer laten bewegen en de sociale netwerken van deze ouderen versterken, zowel door meer deel te nemen aan bestaande netwerken als door zelfstandig nieuwe (beweeg)netwerken uit te breiden.

Over dit project

Actief Plus heeft tot doel om met hulp van het Actief Plus programma alleenstaande ouderen met een beperking te stimuleren en te helpen om meer te bewegen, en daarbij de sociale interactie in de eigen omgeving te bevorderen. Actief Plus is hiervoor een zeer geschikte basis. Wel is er qua verspreiding van de interventie en qua aansluiting bij de specifieke behoeften van deze doelgroep nog veel extra winst te behalen. Daarom combineren we in dit project Actief Plus met bestaande lokale netwerken (wat centraal staat in dit project). Dit heeft zowel fysieke als sociale voordelen voor deze specifieke doelgroep.

De Open Universiteit (ontwikkelaar van de Actief Plus interventie) werkt voor dit project intensief samen met gemeente Heerlen en haar sociale buurtteams, met welzijnsorganisaties Alcander en met POLE groep (Consultants & Counselors).

Looptijd

1 november 2015 - 1 mei 2017

Resultaten

Het project is inmiddels succesvol afgerond. Lees hier het artikel over de resultaten van Actief Plus!

Projectlocatie

Gemeente Heerlen

1
Gemeente Heerlen

Contact

Organisatie

Open Universiteit

Projectleider

Brenda Berendsen