Het e-woord

maart 2023

‘Soms zoek je een nieuw woord. Niet omdat er niet al genoeg woorden zijn voor iets, maar omdat je nog net niet dat juiste hebt gevonden. Of omdat iedereen bij het veelgebruikte woord al vaststaande beelden heeft, die niet passen bij wat je er zelf bij voelt of denkt. “Ervaringsdeskundige” is zo’n woord voor mij.

Zo logisch

Zoals je weet halen we bij FNO graag verschillen binnen. En vinden we dat dit essentieel is om ons werk te doen. Zonder verschillende perspectieven, kennis, vaardigheden, achtergronden, kennis, talenten, kwaliteiten… kunnen we ons werk niet doen. Dat is voor ons zo logisch dat we het soms vergeten. We merken dat we het vaker expliciet moeten maken. Al blijf ik dat wat vreemd vinden. In welke sector je ook werkt en wat je dienst of product ook is, de stem van de mensen voor wie je het doet niet binnenhalen, lijkt me op zijn zachtst gezegd “een beetje dom”.

We zijn al een tijd op zoek naar een ander woord voor “ervaringsdeskundige’, omdat we merken dat dit door velen een-op-een gekoppeld wordt aan het hebben van een opleiding. En bij andere organisaties de naam is van een functie. Bij FNO werkt dat anders.

Effectief en geloofwaardig

Ervaring hebben met bijvoorbeeld een chronische aandoening of armoede, helpt bij het werken aan een maatschappelijk vraagstuk voor en met mensen die diezelfde ervaringen hebben. En is zelfs een voorwaarde bij sommige FNO-functies. Voorzitter zijn van een panel van mensen met een bepaalde ervaring, zonder die ervaring zelf te hebben, werkt bijvoorbeeld niet. Een van je opdrachten is dan namelijk het bundelen van de ideeën, meningen en adviezen van alle panelleden. Die breng je in bij de bespreking met de programmacommissie, waarin het advies wordt gevormd om aanvragen al dan niet toe te kennen. Je spreekt dan namens het hele panel.

Als je met Tweede Kamerleden of ministers spreekt, doe je dat ook. Op deze momenten is het veel effectiever en geloofwaardiger als je je eigen ervaring meeneemt en (natuurlijk gedoseerd) inbrengt. Belangrijk is daarbij dat je je eigen ervaring kan overstijgen en dus ook de blik van anderen kan verzamelen en inbrengen. Als je een opleiding hebt gevolgd die je daarbij helpt, is dat prima, maar noodzakelijk is dat niet.

Een nieuw woord

Hoewel we veel collega’s met ervaring in huis hebben op het vlak van de maatschappelijke vraagstukken waaraan we werken, hebben we geen functie die “Ervaringsdeskundige” heet. Voor ons is dat logisch, omdat het inzetten van ervaringen en ervaringskennis altijd verband houdt met het uitvoeren van je taak. De naam van een functie volgt bij FNO dus uit de taken en verantwoordelijkheden en niet uit iets dat je meebrengt om die functie goed te kunnen vervullen.

Deze zoektocht is boeiend en nuttig. Ideeën voor een nieuw woord voor “ervaringsdeskundige’ zijn natuurlijk welkom. Ik verwacht dat we in april ons nieuwe woord hebben uitgebroed. Dat deel ik dan graag met jullie!’

Ann Kusters
Directeur/bestuurder FNO

Meer geleerde lessen?