De functie van een kring

november 2022

‘Ik moet er als voormalig Belg nog steeds aan wennen: de kring waarin Nederlanders hun gasten traditioneel zetten bij het vieren van verjaardagen. En ook de kringgesprekken waarin schoolkinderen van jongs af aan moeten leren stilzitten, terwijl ze alle 31 om de beurt vertellen over wat ze in het weekend hebben gedaan, snap ik nog niet zo. Maar nu heb ik een nieuwe kringvorm ontdekt die me wel aanspreekt!

Vergaderende binnenkring

Bij een van onze programmacommissies mochten de projectleiders in een kring rond de vergaderende commissieleden zitten. In de buitenkring werd enkel geluisterd en hier en daar wat opgeschreven. De leden van de programmacommissie spraken met elkaar over wat het programma tot op heden had opgeleverd, wat de projecten daaraan hadden bijgedragen, wat nog beter zou kunnen, wat er daarvoor ook aan systemen zou moeten veranderen en wat de projectleiders daarin als rol zouden kunnen pakken. Voor de projectleiders in de buitenkring leverde dit meer informatie op dan wanneer ze deze feedback in een mail hadden gekregen. Ze hoorden de boodschappen in de context van het totale gesprek. Dat leverde hen veel op. Soms was het natuurlijk moeilijk om stil te blijven, bijvoorbeeld voor iemand die het gevoel had dat zijn project verkeerd werd begrepen. Wat deze kringvorm ook opleverde, was dat de programmadoelen en de droom waar we samen met projectleiders, programmacommissie en anderen aan werken centraal kwam te staan. Het gevoel van je tussentijds te moeten verantwoorden werd hierdoor kleiner.

Luisterende buitenkring

Bij een ander programma zaten onderzoekers in een kring om de vergaderende begeleidingscommissie. De regels waren hetzelfde: de buitenste kring is stil en luistert, terwijl de binnenste kring vergadert en toewerkt naar adviezen voor FNO. In dit geval werd iemand uit de buitenste kring soms voor een kort moment aan tafel uitgenodigd om een verhelderende vraag te beantwoorden. Daarna ging die persoon  weer terug naar de zwijgende buitenkring. De commissie kon dan weer verder, zonder aannames te moeten doen over het antwoord of een advies uit te stellen tot het antwoord na de vergadering zou worden aangeleverd en meegewogen zou kunnen worden. Ook hier ervaarden de mensen in de buitenkring het als erg waardevol om de gesprekken te kunnen volgen die werden gevoerd alsof ze er niet bij waren.

Inspiratie en energie

Net als bij de traditionele Nederlandse verjaardagen kregen de deelnemers in de buitenkring koffie of thee met iets lekkers. Met de cadeaus liep het wel anders: elk nam zijn eigen doos inspiratie en nieuwe energie mee naar huis.’

Ann Kusters
Directeur/bestuurder FNO

Meer geleerde lessen?