Gesprek over thuiszitters met ministers De Jonge en Slob

Op donderdag 26 september

Voorzitter Femke van Zoggel ging met twee andere jongeren op 26 september in gesprek met ministers Hugo de Jonge en Arie Slob naar aanleiding van de Thuiszitterstop in juni. In Nederland zijn nog te veel…

Lees verder »

Magazine Inclusief Onderwijs

Op dinsdag 30 juli

Inclusief onderwijs is onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs waarin kinderen en jongeren van alle achtergronden met én zonder chronische aandoening of beperking samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. De verplichting om…

Lees verder »

MIND Young Academy ’19

Op maandag 8 juli Lees verder »

Symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’

Op dinsdag 2 juli

Hoe kunnen we het onderwijs écht passend maken voor onder andere leerlingen met een chronische aandoening? Het symposium ‘Samen op weg naar inclusief onderwijs’ vond op 1 juli plaats bij het ministerie van OCW. Deze…

Lees verder »

Studeren met een functiebeperking: moties aangenomen!

Op woensdag 12 juni

Na het Algemeen Overleg en Rondetafelgesprek ‘Studeren met een functiebeperking’ zijn acht moties ingediend die direct voortkomen uit de inbreng van het Jongerenpanel. Deze moties zijn in stemming gebracht en allemaal aangenomen! Het gaat om…

Lees verder »

Rondetafelgesprek Jongeren over Passend Onderwijs

Op vrijdag 7 juni

Met een kleine delegatie: Lauren, Lisa, Bente, Naïm, Maurits en ik, Celine, zijn we op 5 juni naar de Tweede Kamer geweest voor het rondetafelgesprek (RTG) Jongeren over Passend Onderwijs. Het was de eerste keer…

Lees verder »