Go Noord

Op donderdag 19 oktober

Leiden Noord wil de gezondste wijk van Leiden worden. Door een infrastructuur van en door wijkbewoners kunnen zij ideeën en initiatieven realiseren om gezonder te leven en de eigen regie te vergroten. Al samenwerkend ontstaat…

Lees verder »

Op eigen kracht naar een gezonde toekomst

Op donderdag 19 oktober

Gezond opvoeden en opgroeien, gezond eten en drinken en gezond bewegen. Dit zijn de drie thema’s van het project in Helmond waarin gezinnen uit achterstandswijken werken aan een gezonde toekomst. Zij worden actief betrokken bij…

Lees verder »

Een goede start voor kinderen in Amsterdam Holendrecht

Op donderdag 19 oktober

Met de vrijwillige ouderbijdrage kunnen scholen extra activiteiten organiseren, zoals het Sinterklaasfeest en het schoolreisje. Niet alle ouders zijn in staat deze bijdrage te betalen. In een pilot op vier scholen in de wijk Holendrecht…

Lees verder »

Betere gezondheid Somalische/Afghaanse Nederlander

Op donderdag 19 oktober

Afghaanse en Somalische Nederlanders hebben een slechtere psychische en lichamelijke gezondheid dan autochtone Nederlanders. Ze doen vaker een beroep op zorgvoorzieningen en vinden dat ze onvoldoende regie over hun leven hebben. Dit project wil de…

Lees verder »

SameNoord Wijchen

Op donderdag 19 oktober

Het project SameNoord Wijchen werkt aan beter ervaren gezondheid en gezond gewicht bij ouders en kinderen in Noord-Wijchen. Het project sluit aan bij vragen van ouders. Professionals zoeken met ouders naar mogelijkheden om ouders structurele…

Lees verder »

Gezond in Voorstad

Op donderdag 19 oktober

In het project Voorstad Beweegt werken het sociaal team, de gemeente Deventer, diverse organisaties, de buurt, professionals, vrijwilligers en bewoners samen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid van kwetsbare groepen. Participatie van bewoners en…

Lees verder »