Studeren met een functiebeperking: moties aangenomen!

Op woensdag 12 juni

Na het Algemeen Overleg en Rondetafelgesprek ‘Studeren met een functiebeperking’ zijn acht moties ingediend die direct voortkomen uit de inbreng van het Jongerenpanel. Deze moties zijn in stemming gebracht en allemaal aangenomen! Het gaat om…

Lees verder »

Rondetafelgesprek Jongeren over Passend Onderwijs

Op vrijdag 7 juni

Met een kleine delegatie: Lauren, Lisa, Bente, Naïm, Maurits en ik, Celine, zijn we op 5 juni naar de Tweede Kamer geweest voor het rondetafelgesprek (RTG) Jongeren over Passend Onderwijs. Het was de eerste keer…

Lees verder »

Jongerentop Thuiszitters

Op dinsdag 4 juni

Bente van Oort, Femke van Zoggel en Lauren Sluiter van Jongerenpanel ZéP waren op maandag 3 juni aanwezig bij de Jongerentop Thuiszitters op het Ministerie van OCW. De Jongerentop vormde de aftrap van de Landelijke…

Lees verder »

Landelijke Actieweek Thuiszitters

Op maandag 3 juni

Te vaak krijgt het Jongerenpanel Zorg én Perspectief signalen van jongeren dat zij tegen drempels in het onderwijs aanlopen. Soms betekent dit zelfs dat jongeren moeten stoppen met school en thuis komen te zitten. Dat…

Lees verder »

Bijeenkomst De kracht van de ervaringsdeskundigheid

Op donderdag 16 mei

Het ZéP Jongerenpanel was op 13 mei bij de bijeenkomst ‘De kracht van de ervaringsdeskundigheid’ op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verschillende mensen van Howy the Harp en een aantal medewerkers van het…

Lees verder »

Benen op tafel: bijeenkomst NCJ over jongeren met een chronische aandoening

Op zondag 12 mei

De bijeenkomst ‘Benen op tafel’, georganiseerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), vond plaats op woensdag 8 mei. Benen op tafel was bedoeld om verschillende partijen aan tafel te krijgen om het onderwerp ‘jongeren met…

Lees verder »