SAFER pregnancy studie

Op donderdag 19 oktober

In Zoetermeer leven veel zwangere vrouwen en jonge gezinnen in een achterstandssituatie. Zwangere vrouwen en vrouwen met een zwangerschapswens die roken en/of alcohol gebruiken krijgen binnenkort ondersteuning om hun gezondheid te verbeteren. Met de SAFER…

Lees verder »

Zoetermeer Samen Sterk en Gezond

Op donderdag 19 oktober

Gezondheidsachterstanden terugdringen bij gezinnen en zwangeren met een laag sociaaleconomische positie. Dat is de gedachte achter Zoetermeer Samen Sterk en Gezond. Psychosociale stressfactoren wegnemen en cognitieve- en bewegingsvaardigheden aanleren door training en informatievoorziening. Dit zorgt…

Lees verder »

Alcoholpreventie bij lage SES gezinnen

Op donderdag 19 oktober

De problematiek van mensen uit kwetsbare gezinnen is vaak divers. Het lastige is dat zij vaak moeilijk te bereiken zijn. Het CZW Bureau in Zeeland heeft hier een oplossing voor gevonden. Gezinnen met een lage…

Lees verder »

Grip & Gezondheid: een integrale aanpak voor het stoppen met roken

Op donderdag 19 oktober

In Rotterdam is een project ontwikkeld om de gezondheid van kwetsbare gezinnen te verbeteren. Een van de doelen is ‘stoppen met roken’. Daarnaast is het streven om het vrij besteedbaar inkomen van de gezinnen te…

Lees verder »

Geweldige Wijk

Op donderdag 19 oktober

Mensen die op of onder de armoedegrens leven zijn voortdurend bezig met overleven. Dit bezorgt hen veel stress en staat een gezond leven in de weg. De Geweldige Wijk is een innovatieve, integrale strategie die…

Lees verder »

Rookvrij Haarlem Oost

Op donderdag 19 oktober

Dat roken ongezond is, is bekend. Rookvrij Opgroeien Haarlem Oost wil kinderen meer kansen geven om rookvrij op te groeien. Dat is direct van invloed op hun gezondheid en ook in de toekomst. Kinderen die…

Lees verder »