Mevr. drs. D.M.J.J. Monissen

Mevr. drs. Diana M.J.J. Monissen (expertise (financiering van de ) zorg)

Diana Monissen is per medio juni 2015 voorzitter van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Daarvoor was zij jarenlang bestuursvoorzitter van De Friesland Zorgverzekeraar en vervulde zij een rol in het bestuur van Zorginnovatiefonds Zorgverzekeraars. Daarnaast is Monissen onder andere voorzitter van de raad van toezicht van Special Arts Nederland, lid van de raad van toezicht Jeugdzorg Flevoland, voorzitter van de adviesraad Vilans kenniscentrum langdurige zorg en lid van de raad van advies NKOC.