Nieuwsbrief

Ga toch fietsen!

20 april 2018

Fietsen is gezond, zeker ook voor kinderen. Dit moet uiteraard wel veilig gebeuren. Om veilig fietsen onder kinderen te stimuleren en helmgebruik onder kinderen te vergroten, geeft de Edwin van der Sar Foundation, samen met partners (waaronder de ANWB) middels het onderwijsprogramma ‘Streetwise’ basisschoolleerlingen voorlichting over het veilig deelnemen aan het verkeer.

Centraal in dit programma staat het promoten van het helmgebruik. Hiertoe krijgt iedere deelnemer een helm die hij of zij kan voorzien van een eigen ‘skin’. Ook de ouders werden gestimuleerd om hun kinderen op de fiets naar school te brengen.

FNO Zorg en Perspectief werkt al enige tijd nauw en plezierig samen met de Foundation.

Lees verderSluiten

Transitie in de Medische Zorg op de kaart

19 april 2018

Het Jongerenpanel ZéP heeft met succes aandacht gevraagd voor de warme overdracht in de medische zorg voor jongeren met een chronische aandoening. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan afspraken maken over een warme overdracht en continuïteit van medische zorg voor jongeren met een chronische aandoening die 18 jaar worden. Dat is aangekondigd in het nieuwe Actieprogramma Zorg voor de Jeugd dat op 16 april is gelanceerd door minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming). Het Jongerenpanel ZéP heeft de afgelopen maanden hard gepleit op het ministerie van VWS voor een goede transitie van kindzorg naar volwassenzorg.

Regie pakken
Eén van de hoofddoelen van het actieprogramma is kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden. Een goede en tijdige voorbereiding op de overgang naar volwassenheid en bij een vertrouwde zorgverlener kunnen blijven zolang de jongere dat wil, zijn hierbij essentiële onderdelen. Bente, voorzitter van het Jongerenpanel ZéP is blij met het nieuwe actieprogramma: “Met een warme overdracht en tijdige voorbereiding kunnen jongeren met een chronische aandoening ook echt regie pakken over hun eigen ziekteproces. Een mooie stap in de goede richting!

Aan de slag
Het Jongerenpanel volgt ook de komende maanden alle ontwikkelingen rondom de transitie in de Medische zorg op de voet en blijft in gesprek over de verdere uitvoering van het actieprogramma ‘Zorg voor de Jeugd’. Bente: “We zijn blij met de ambities van het kabinet. Nu is het tijd om door te pakken!”

Brussensymposium groot succes!!

9 april 2018

Donderdag 29 maart 2018 was het zover, het Brussensymposium! Het symposium vond plaats als onderdeel van het ‘BrussenBoost project’ van Kind&Ziekenhuis, Curias & Anjet van Dijken dat FNO vanuit Zorg én Perspectief ondersteunt.

De gehele dag stond in het teken van de Brussen, broers en zussen van een kind met een chronische aandoening. Tot op heden slagen zorgverleners er vaak namelijk niet in om de Brussen voldoende aandacht te geven binnen de gezinsgerichte zorg. Terwijl dit juist erg belangrijk is. Want ook brussen kunnen problemen gaan ervaren als gevolg van het opgroeien met een chronisch zieke broer of zus. Tijd voor extra aandacht dus!

Het symposium was gevuld met talloze sprekers. Zorgprofessionals, ouders, maar ook de Brussen zelf kwamen aan het woord. Belangrijk, want zij hebben de ervaring en weten hoe het echt is om op te groeien met een chronisch zieke broer of zus. Wat zij missen in de huidige zorg varieerde van een speeltuin om te spelen met broer of zus, tot een rondleiding en uitleg over het ziekenhuis of gewoon een luisterend oor. Voer voor alle professionals in de zaal.

Anjet van Dijken, auteur én brus, presenteerde haar nieuwe Brussen doe-boek. Een echt praat-klets boek voor de jongere brussen om hun gevoel, gedachten en de situatie in kwijt te kunnen. Daarnaast leverde Amy, lid van het jongerenpanel én ervaringsdeskundige brus, ook nog een inhoudelijke bijdrage aan het symposium. Zij vertelde kort over haar ervaring als brus, de impact die een ziekte op het hele gezin kan hebben en over wat zij mist in de huidige zorg; als je in ieder geval maar gezien en gehoord wordt! Iets wat kind&ziekenhuis ook vraagt met de huidige campagne #zieonsook.

Al met al een mooi symposium als onderdeel van het brussen boost project, over een onderwerp waar menig zorgprofessional de komende tijd mee aan de slag kan!

Lees verderSluiten

We hebben je nodig! –> Onderzoek naar transitiezorg

6 april 2018

Het Jongerenpanel van Zorg én Perspectief zet zich onder andere in voor een goede overgang van jongeren- naar volwassenenzorg, de transitie. Dit verloopt, volgens de ervaringen van de jongeren in het panel, lang niet altijd soepel Het Panel zet zich graag in om dit te verbeteren en is daarom opzoek naar meer ervaringen rondom deze transitie. Heb jij ervaring met een overstap naar volwassenenzorg en wil jij helpen met de verbetering van deze overstap? Dan zouden wij, het Panel, het echt super fijn vinden als jij deze anonieme vragenlijst zou willen invullen: https://survey.enalyzer.com/?pid=b7fiep5n

Alvast heel erg bedankt!!

Kinderombudsman stuurt brief aan gemeenteraadsleden

6 april 2018

Om vanaf het begin van de zittingsperiode van de raadsleden het welzijn van kinderen in de gemeenten onder de aandacht te brengen, heeft de Kinderombudsman aan alle nieuwe raadsleden een brief gestuurd. Gemeenten krijgen namelijk steeds meer taken toebedeeld op het gebied van jeugd(zorg). De boodschap van de brief is dat er meer overleg dient te worden gepleegd met jongeren om de hulp zo passend mogelijk in te richten. Daarnaast pleit de Kinderombudsman voor één aanspreekpunt in de gemeente die de zorg van het kind coördineert. Bijgesloten bij de brief is een lijst met jongerenorganisaties die graag met de gemeenten meedenken over hoe het jongerenbeleid optimaal kan worden ingericht. Deze organisaties richten zich onder andere op onderwijs en het hulpverlenen bij kindermishandeling. Hier is de brief aan de raadsleden te lezen.

Nieuw! TOETSINGSKADER VAN EN VOOR OUDEREN

4 april 2018

Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen, welzijn en zorg? Wat zijn nou écht waardevolle verbeteringen? Er is niemand die deze vragen beter kan beantwoorden dan ouderen zelf. Daarom stelde het ouderenplatform van BeterOud aandachtspunten op en toetsten zij verbeterprojecten. Ze onderscheiden drie levensfasen: ‘voorbereiden op de toekomst’; ‘zelfstandig wonen’ en ‘opname in het ziekenhuis en zorg thuis’. De uitkomsten zijn vastgelegd in een toetsingskader: ‘de meetlat van de ouderen’. Meer informatie over het toetsingskader vind je hier.