Vooraankondiging 2 extra calls Meer Veerkracht, Langer Thuis

Per 1 februari 2017 openen we twee extra calls voor ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’: één call voor projecten gericht op migranten ouderen en één call voor projecten gericht op ouderen die in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden wonen.

Het programma duurde oorspronkelijk 3 jaar (2015 tot 2017) met vijf calls voor projecten. Er zijn ruim 90 projecten toegekend. Oudere migranten en ouderen woonachtig in krimpregio’s en dunbevolkte gebieden zijn echter ondervertegenwoordigd in het bereik van de projecten. Daarom verlengen we het programma met een jaar (tot en met 2018) en stellen we in totaal  2,2 miljoen beschikbaar voor projecten die zich richten op één van deze twee groepen ouderen.

De projecten moeten op een directe manier gericht zijn op het aanzetten tot meer sociaal contact en meer sociale participatie en/of meer bewegen en vergroten van mobiliteit. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 150.000. De looptijd van een project moet liggen tussen 1 juli 2017 en 1 november 2018. Onze voorkeur gaat uit naar projecten waarbij (bestaande) aanpakken op meerdere plekken worden uitgerold of getoetst. Voorop staat dat de ouderen zelf bij de opzet en uitvoering van de projecten betrokken zijn.

De callteksten met nadere criteria worden in januari gepubliceerd op onze website. Als u wilt toetsen of uw projectidee in aanmerking zou kunnen komen voor financiering, neemt u dan contact op met onze programmaleider: Ineke Jonker, 06-12955079 of ineke_jonker@fondsnutsohra.nl  (ma,di,wo,do) of programmasecretaris: Hanneke Marcelis-Evers, 06 826 890 22 of hanneke_marcelis@fondsnutsohra.nl.