Studeren met een functiebeperking: moties aangenomen!

Datum

12 juni 2019

Studeren met een functiebeperking: moties aangenomen!

Na het Algemeen Overleg en Rondetafelgesprek ‘Studeren met een functiebeperking’ zijn acht moties ingediend die direct voortkomen uit de inbreng van het Jongerenpanel. Deze moties zijn in stemming gebracht en allemaal aangenomen! Het gaat om de volgende moties:

  1. Motie van Westerveld verzoekt de minister in gesprek met onderwijsinstellingen te garanderen dat ze altijd alternatieve toetsvormen beschikbaar stellen en het bestaan hiervan breed onder de aandacht brengen.
  2. Motie El Yassini verzoekt de minister om in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen over hoe zij hun verantwoordelijkheid nemen om studenten met een beperking te begeleiden, zodat de studenten gereed zijn om de arbeidsmarkt te betreden.
  3. Motie van den Hul verzoekt de regering om een landelijke, toegankelijke website op te zetten met alle informatie over waar studenten allemaal recht op hebben en welke voorzieningen er beschikbaar zijn.
  4. Motie van Kuik en Westerveld verzoekt de regering om te verkennen hoe de wet aangepast kan worden zodat studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak geïnformeerd moeten worden over aangepaste mogelijkheden voor het onderwijsprogramma, examens en het ondersteuningsaanbod én structureel de naleving van de wet na te gaan.
  5. Motie van Kwint verzoekt de regering in gesprek te gaan met de VSNU en Vereniging Hogescholen om een goede overdracht tussen onderwijsinstellingen te faciliteren en bestaande belemmeringen weg te nemen voor studenten met een functiebeperking.
  6. Motie van Van Meenen verzoekt de regering de online informatievoorziening te verbeteren.
  7. Motie van Van den Hul en Van Meenen verzoekt de regering met een voorstel te komen hoe de warme overdracht vanuit vooropleidingen kan worden bevorderd, met inachtneming van de privacy.
  8. Motie van Van Meenen verzoekt de regering studentenwelzijn mee te nemen in de ‘Staat van het Onderwijs’.

Lees hier het eerdere bericht over Studeren met een functiebeperking.