Petitie sociaal-emotionele vaardigheden verankeren in onderwijs

Datum

5 april 2022

Basis voor welbevinden, goed leren, gezondheid en gelijke kansen

Partijen uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij pleiten voor het structureel verankeren van sociaal-emotionele vaardigheden in het onderwijscurriculum. Leerkrachten krijgen daardoor meer tijd en mogelijkheden om leerlingen over zichzelf en hun relatie met anderen te leren. Dit maakt hen krachtiger, op school en in de maatschappij.

FNO-programma GeestKracht steunt deze oproep. Vandaag bieden we het gezamenlijke position paper aan als petitie aan de Tweede Kamer-commissie OC&W.