Nieuws

Jongerentool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ gelanceerd

17 april 2019 Het Institute for Positive Health (iPH) heeft met financiering van FNO een jongerenversie ontwikkeld van de tool Mijn Positieve Gezondheid. De Jongerentool is op 8 april tijdens het event Krachtpatsers gelanceerd. De tool is (na registreren) hier in te vullen. Lees hier het onderzoeksverslag over de ontwikkeling van de tool.

Nivel-onderzoek: De Class helpt jongeren met hersenletsel de weg te vinden naar werk

15 april 2019 De Class is een project van de Edwin van der Sar Foundation en heeft tot doel jongeren met hersenletsel te helpen een baan te vinden. En met succes, blijkt uit onderzoek van het Nivel. Op 5 april is dit rapport overhandigd aan de Edwin van der Sar Foundation. Twee derde van de jongeren die het vinden van werk tot doel hebben gesteld, bereikt dit binnen twee jaar. Nog eens een aanzienlijk deel haalt een diploma. Bovendien hebben jongeren na deelname meer zelfvertrouwen en staan ze positiever in het leven.

Verkenning huisartsenzorg en jongeren met een chronische aandoening

10 april 2019 iresearch heeft in opdracht van FNO Zorg én Perspectief (ZeP) een eerste verkenning gedaan naar de stand van de huisartsenzorg voor jongeren met een chronische aandoening. Uit de kwartiermakerronde ter voorbereiding op ZeP kwam naar voren dat huisartsen relatief onbekend zijn met jongeren (0-25 jaar) met een chronische aandoening. Het gaat dan om de signalering van een chronische aandoening én om de zorg voor jongeren die zijn gediagnosticeerd met een chronische aandoening. Lees hier het onderzoeksrapport. Of bekijk de samenvattende infographic.

Resultaten vier jaar Zorg én Perspectief

8 april 2019 Onderzoeksinstituut Nivel heeft in opdracht van FNO van 2016 tot voorjaar 2019 onderzocht wat het programma Zorg én Perspectief (ZeP) heeft opgeleverd. Lees in dit rapport de uitkomsten van het Nivel-onderzoek. Er is ook een jongerenversie van het evaluatierapport gemaakt. Geen zin om te lezen? Bekijk dan dit filmpje over de uitkomsten van het onderzoek.

Groot onderzoek jongeren met chronische aandoening in NL

8 april 2019 Het Verwey-Jonker Instituut heeft vanaf 2017 de omvang en maatschappelijke impact van chronische aandoeningen bij kinderen en jongeren in Nederland onderzocht, in opdracht van het FNO-programma Zorg én Perspectief. Onderzoeksdoel was een actueel inzicht te krijgen in het aantal en de samenstelling van de doelgroep en het verschil in maatschappelijke perspectief van deze jongeren in vergelijking met hun gezonde leeftijdsgenoten. Lees hier het eindrapport van het Verwey-Jonker Instituut. De cijfermatige kernboodschappen zijn in zeven factsheets op een rijtje gezet.

FNO tekent Alliantie Kinderarmoede

26 maart 2019 De Alliantie Kinderarmoede, een groot offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland, is gestart. Meer dan honderd partners hebben vandaag een convenant ondertekend waarmee ze beloven om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: in 2030 mogen er geen kinderen meer onderhevig zijn aan de effecten van kinderarmoede.