Oplossingen van Coalitie-Y goed voor jongeren met een chronische aandoening

Datum

13 september 2019

Oplossingen van Coalitie-Y goed voor jongeren met een chronische aandoening

Coalitie-Y, het samenwerkingsverband dat de toenemende druk op jongeren op de politieke agenda zet, brengt vandaag haar jongerenmanifest naar premier Rutte. FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief is blij met dit manifest en ondertekent het van harte. Wij weten dat de druk die jongeren in het algemeen al voelen, nog eens extra geldt voor jongeren met een chronische aandoening. Het Jongerenpanel onderschrijft dan ook het belang van alle thema’s en actiepunten uit het manifest.

Werk en zorg voor álle jongeren

Veel zaken waar jongeren in deze tijd tegenaan lopen zijn voor jongeren met een chronische aandoening nog een stuk ingewikkelder. We lichten graag twee thema’s uit:

Zekerheid op de arbeidsmarkt

Het Jongerenpanel is al jaren intensief bezig deze zekerheid voor jongeren met een chronische aandoening te vergroten. Het manifest van Coalitie-Y benadrukt de noodzaak van goede basisvoorzieningen voor alle werkenden, onder meer voor arbeidsongeschiktheid. De coalitie wil naar een inclusieve, eerlijke arbeidsmarkt. Femke van Zoggel, voorzitter van het Jongerenpanel onderschrijft dit:

‘Voor jongeren met een chronische aandoening is het nog lastiger om aan een baan met zekerheid te komen. Wij pleiten er daarom voor de voorwaarden voor de no-riskpolis* ook voor hen te laten gelden.’

Toegang tot hulp en zorg

Ook dit punt is uiteraard van groot belang voor de 1,3 miljoen Nederlandse jongeren van 0 tot en met 25 met een chronische aandoening. Coalitie-Y zegt erover:

‘Sommige jongeren hebben wat extra begeleiding nodig. Nu vallen deze jongeren nog te vaak tussen wal en schip, bijvoorbeeld bij de overgang van 18- naar 18+ en door schotten tussen de verschillende vormen van hulp. De voorzieningen voor jongeren moeten op orde zijn: goede jeugdhulp, waarbij jongeren kunnen meepraten over hun eigen behandelplan, geen wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, en begeleiding voor kwetsbare jongeren die een plek zoeken op de arbeidsmarkt.’

Hier zet het Jongerenpanel zich ook voortdurend voor in. We ontwikkelen bijvoorbeeld met verschillende partijen een landelijke Kwaliteitsstandaard Transitie in de zorg.

Meedenken en meedoen

Het SER Jongerenplatform bracht kort geleden een verkenning uit: ‘Hoge verwachtingen: Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019’. Het platform constateert dat jongeren met een chronische aandoening minder vaak een (voltijd)baan hebben dan andere jongeren. Hun gemiddelde inkomen is dan ook lager. Ook hebben jongeren met een (zichtbare) aandoening geregeld last van vooroordelen op de stage- en arbeidsmarkt. Het aanvragen van een hypotheek gaat vaak ook niet probleemloos: jongeren met een chronische aandoening moeten geregeld langer wachten, betalen hogere premies of worden zelfs geweigerd.

Het SER Jongerenplatform en Coalitie-Y zijn het op veel vlakken met elkaar eens. Ze benoemen allebei de problemen waar jongeren, met en zonder chronische aandoening, nu mee zitten, stellen oplossingen voor en versterken elkaars boodschap.

Het Jongerenpanel Zorg én Perspectief ondertekent vandaag het manifest van Coalitie-Y en denkt en praat graag mee over de stappen die gezet moeten worden om de oplossingen uit het manifest uit te voeren.

* De no-riskpolis is looncompensatie voor de werkgever bij ziekte van een werknemer.