Ontwikkeling inclusief voortgezet onderwijs

Datum

27 september 2021

Week van Inclusief Onderwijs: doe mee

Op 38 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs die werken aan inclusief onderwijs is het aantal verwijzingen naar gespecialiseerd onderwijs afgenomen. Bij 44 procent is dat gelijk gebleven en bij 12 procent toegenomen. Deze cijfers zijn afkomstig uit het kersverse onderzoeksrapport ‘Werken aan inclusiever voortgezet onderwijs’ dat vandaag is gepresenteerd door het Platform Naar Inclusiever Onderwijs.

Ondanks geleverde inspanningen en zichtbare vooruitgang blijft het dus lastig om meer leerlingen die extra onderwijszorg nodig hebben binnen de muren van het reguliere VO te houden. Beperkende factoren zijn vooral de beperkte middelen voor ondersteuning van leerlingen en leerkrachten en bij samenwerkingsverbanden. Toch zitten deze scholen niet bij de pakken neer, want bijna de helft (48 procent) wil de komende 4 jaar het aantal leerlingen die speciale onderwijszorg nodig hebben uitbreiden en niet doorverwijzen naar het gespecialiseerd onderwijs.

Voortgezet vs. basisonderwijs

Vergeleken met het onderzoek naar inclusieve basisscholen, dat eerder dit jaar gereed kwam, valt onder meer op dat VO-scholen die werken aan inclusief onderwijs vaker kiezen voor onderwijs in aparte klassen, meer gericht zijn op jongeren met lichamelijke beperkingen en gedragsproblemen en meer blijven verwijzen naar het gespecialiseerd onderwijs.

Week van Inclusief Onderwijs

Deze week (27 september t/m 1 oktober) organiseert het Platform Naar Inclusiever Onderwijs de Week van Inclusief Onderwijs. Je kunt op de website van deze week de presentatie van vandaag terugkijken en je ook nog aanmelden voor de andere sessies deze week.