GeestKracht voor en door jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheid

Datum

18 februari 2020

Nieuw programma: GeestKracht voor en door jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden

FNO wil de kansen vergroten van psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar. Met het nieuwe programma ‘GeestKracht’, dat 18 februari 2020 van start gaat, richten we ons op (elkaar versterkende) preventie en participatie voor deze grote groep jongvolwassenen.

In Nederland had in 2018 naar schatting bijna een kwart van de jongvolwassenen een psychische aandoening (Trimbos-instituut, 2019). Een deel van deze jongvolwassenen kan niet op hun eigen manier meedoen in de maatschappij. Het nieuwe programma GeestKracht heeft de komende vijf jaar een maatschappelijke missie met als uitgangspunt: ‘Elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig (blijven) meedoen in de maatschappij.’ GeestKracht richt zich op de mogelijkheden van jongvolwassenen zelf om met problemen om te gaan en te werken aan herstel. De focus van GeestKracht ligt, binnen de grote diversiteit van psychische aandoeningen en doelgroepen, op:

  • jongvolwassen twintigers met een praktische opleiding en/of met een migratieachtergrond met psychische problemen
  • doelgroepen die relatief nog weinig (beleids-)aandacht krijgen, zoals jonge statushouders, zwerfjongeren en jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA)

Programmatische aanpak voor meer kansengelijkheid

Met GeestKracht streeft FNO naar meer kansengelijkheid voor deze grote en diverse groep jongvolwassenen met psychische problematiek. Het programma is opgezet vanuit de leefwereld van de jongvolwassenen zelf. Gepersonaliseerde zorg en de voor hen relevante levensdomeinen staan centraal. De programmatische aanpak van GeestKracht is vertaald naar vier programmalijnen:

  1. het beter toerusten van jongvolwassenen én
  2. het beter toerusten van professionals
  3. meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid
  4. maatschappelijke agendering

Jongvolwassenen met psychische problematiek hebben een cruciale bijdrage geleverd aan de opzet van GeestKracht en blijven tijdens het programma nauw betrokken. Noaz Asbroek, ervaringsdeskundige en voorzitter panel GeestKracht: ‘Van mijn klacht maak ik mijn kracht. Met een ervaringsdeskundig panel kunnen we vertellen waar psychisch kwetsbare jongvolwassenen tegenaan lopen en aan iedereen die hiermee worstelt, laten zien dat zij er niet alleen voor staan.’

 

Eerste open call subsidieaanvragen programma GeestKracht

Binnen het programma GeestKracht worden projecten en activiteiten gefinancierd, deels via gerichte subsidies en deels via open calls. Hiervoor is vanuit FNO een budget van 12 miljoen euro beschikbaar. De eerste open call van het programma start op donderdag 20 februari om 16.00 uur en sluit 7 mei 2020 om 11.00 uur. In deze subsidieronde wordt bij een (te) groot aantal aanvragen voorrang gegeven aan voorstellen primair gericht op het beter toerusten van jongvolwassenen uit met name de genoemde deelgroepen. Secundair de voorstellen gericht op het beter toerusten van professionals.

Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met MIND.

Voor vragen over GeestKracht, mail naar: Taruni Bhagwandin Programmasecretaris GeestKracht taruni.bhagwandin@fnozorgvoorkansen.nl