Magazine Inclusief Onderwijs

Datum

30 juli 2019

Magazine Inclusief Onderwijs

Inclusief onderwijs is onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Nederland. Onderwijs waarin kinderen en jongeren van alle achtergronden met én zonder chronische aandoening of beperking samen kunnen spelen, leren en ontwikkelen. De verplichting om inclusief onderwijs in Nederland verder vorm te geven is er. Nu de uitwerking nog.

Op verzoek van de Tweede Kamer (motie aangenomen op 4 juli 2019) gaat de regering aan de slag met het bouwen van een brede coalitie van leraren, schoolleiders, leerlingen, ouders, besturen, gemeenten, kinderopvang en (jeugd)zorg, om tot inclusief en goed onderwijs voor ieder kind te komen.

De jongeren uit het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief denken, als ervaringsdeskundigen, graag mee over hoe inclusief onderwijs er in Nederland uit kan zien. Samen met Defence for Children zetten we ons in voor het realiseren van inclusief onderwijs, dat immers een kinderrecht is.

In het magazine Inclusief onderwijs in Nederland worden daartoe tien concrete stappen in de goede richting voorgesteld. Deze stappen zijn in lijn met de adviezen die zijn verzameld tijdens het symposium Samen op weg naar inclusief onderwijs op maandag 1 juli 2019.