Jongeren verdienen arbeidsmarkt met perspectief

Datum

26 februari 2020

Inkomenspositie en bestaanszekerheid verslechterd door Participatiewet

Femke van Zoggel, voorzitter van Jongerenpanel ZeP, nam deel aan het rondetafelgesprek over de Participatiewet, op 20 februari in de Tweede Kamer. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook jongeren met een chronische aandoening.

Tijdens het rondetafelgesprek wordt duidelijk dat de Participatiewet niet heeft gebracht wat ze beoogt. Veel deelnemers delen hun onvrede met opzet en uitvoering van de wet. De aanwezige Kamerleden erkennen de onvrede van de deelnemers en zijn benieuwd naar oplossingen binnen en buiten het huidige stelsel.

Ook het Jongerenpanel ziet nog veel misgaan rondom de Participatiewet. We maken ons vooral zorgen over de ondersteuning bij UWV en gemeenten. De gemeente weet soms niet welke ondersteuning beschikbaar is of wil bijvoorbeeld een jobcoach niet inzetten, omdat deze geld kost. We horen van veel jongeren dat hun wensen en behoeften niet gehoord worden, met name van jongeren die hoger opgeleid zijn:

Mathijs: ‘Om een baan te vinden ben ik bij het UWV geweest, maar in plaats van met mij mee te denken, kraakten zij alle ideeën die ik had af. Ze keken alleen naar mijn beperking en niet naar mijn kansen.’

Brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Jongeren met een chronische aandoening profiteren niet voldoende mee van de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het Jongerenpanel doet momenteel onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van jongeren met een chronische aandoening. We leren met de transitieroute bovendien in de praktijk wat werkt: een samenwerking tussen werkgevers, scholen, gemeenten en vooral jongeren zelf.

Zo kunnen we een brug bouwen tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, zodat alle jongeren deze stap kunnen maken en zich kunnen inzetten voor hun werk. Het Jongerenpanel kijkt tevens uit naar een uitbreiding van de no-riskpolis en denkt graag mee over hoe dit vormgegeven kan worden.