Jongeren INC en Platform Naar Inclusiever Onderwijs starten partnerschap

Datum

30 juni 2020

Jongeren INC en Platform Naar Inclusiever Onderwijs starten partnerschap

Om een goed inzicht te krijgen in de omvang, karakteristieken en ondersteuningsbehoeften van inclusieve scholen in Nederland gaan het FNO-programma Jongeren INC en het platform Naar inclusiever onderwijs de huidige stand van inclusief onderwijs onderzoeken. Dit startonderzoek is het eerste systematische onderzoek op dit gebied in Nederland.

Femke van Zoggel, stichting JongPIT:

‘Het is van groot belang dat in kaart wordt gebracht welke scholen al op weg zijn en welke hulp ze kunnen gebruiken. Hierdoor krijgt de beweging naar inclusief onderwijs structureler en sneller vorm, met als doel dat alle kinderen en jongeren kunnen meedoen in het onderwijs.’

Kwaliteitsimpuls en versnelling voor inclusief onderwijs

Het onderzoek brengt in beeld hoeveel en welke scholen in het primair en voortgezet onderwijs gestart zijn, dan wel van plan zijn om aan de slag te gaan met inclusief onderwijs. Hiermee wordt een monitor gebouwd om de staat van inclusief onderwijs jaarlijks te kunnen volgen. Daarnaast biedt de studie de mogelijkheid om resultaten te meten en zaken op het spoor te komen die aandacht behoeven in beleid en uitvoeringspraktijk.

Dit startonderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), is daarmee van grote betekenis voor de ontwikkeling van inclusief onderwijs in Nederland en de verdere vormgeving van Jongeren INC op dit gebied. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan het ondersteuningsprogramma van het platform nader vorm krijgen, met als doel een kwaliteitsimpuls en versnelling voor steeds meer inclusieve scholen in Nederland.

Dolf van Veen, Platform Naar Inclusiever Onderwijs en hoofd NCOJ:

‘Denk aan wat kinderen en jongeren voelen als ze niet welkom zijn op reguliere scholen, wat dat betekent voor hun zelfvertrouwen, talentontwikkeling en maatschappelijke participatie. En ga eens op werkbezoek bij scholen die er zijn voor álle leerlingen, ook leerlingen met een beperking en extra ondersteuningsbehoeften. Inclusiever onderwijs? Meedoen: zeker weten!’

Naar een inclusieve samenleving

Het programma Jongeren INC van FNO (2020-2023) heeft de grote ambitie om in Nederland naar inclusief onderwijs te gaan. Het is de basis van haar missie: alle jongeren doen mee in een inclusieve samenleving. Binnen de visie van het programma start de inclusieve samenleving bij inclusief onderwijs en werkt die door in alle andere domeinen.

Voor het streven naar inclusief onderwijs vindt het programma in het Platform Naar Inclusiever Onderwijs een waardevolle samenwerkingspartner waarin belangrijke partijen zijn verenigd. Doel is dat inclusief onderwijs als fundament wordt gezien en kompas wordt voor de invulling van het onderwijs na de evaluatie passend onderwijs.