GeestKracht maakt de balans op voor de verkiezingen

Datum

17 januari 2021

GeestKracht maakt de balans op voor de verkiezingen

Over acht weken vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. In aanloop naar de verkiezingen hebben de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Tijd om de balans op te maken: welke plannen dragen bij aan een samenleving waarin jongvolwassenen met psychische problematiek krachtig kunnen (blijven) meedoen? Team GeestKracht zocht het uit.

Voorkomen beter dan genezen, ook bij psychische klachten

Naast een goede aanpak voor behandeling van psychische klachten, is het voorkomen van psychische klachten minstens even belangrijk. Hoewel in veel programma’s voorstellen staan om preventie te stimuleren, ontbreekt de aandacht voor preventie gericht op mentale gezondheid. Een uitzondering is het programma van D66, deze partij pleit – net als GeestKracht – voor een preventieakkoord mentale gezondheid. Verschillende partijen doen voorstellen om zorgteams op onderwijsinstellingen beter uit te rusten. Zo pleit het CDA voor meer hulpverleners in de klas en wil D66 dat op elke school een zorgteam komt met o.a. een schoolpsycholoog. GeestKracht is blij met deze voorstellen omdat het docenten en professionals helpt bij het eerder signaleren van mentale problemen en het eventueel doorverwijzen naar de juiste hulp.

Aanpak stigmatisering nodig

Psychische klachten bespreekbaar maken: ook dat is belangrijk. D66 heeft plannen voor het wegnemen van het stigma op psychische aandoeningen op de werkvloer. Ook de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren komen met voorstellen tegen stigmatisering. Zo pleit de ChristenUnie voor laagdrempelige psychologische hulpverlening voor studenten in het hoger onderwijs. I. Waar de meeste partijen vinden dat kinderen met en zonder beperking op dezelfde school terecht moeten kunnen, is Forum voor Democratie juist van mening dat kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen thuis onderwijs moeten krijgen of op speciale scholen. Digitaal onderwijs wordt zowel door de VVD als de ChristenUnie genoemd als een manier om het aantal thuiszitters terug te dringen.

Sleutelmomenten

Tijdens sleutelmomenten in het leven van jongvolwassenen, zoals de overgang van 18- naar 18+, naar een zelfstandige woning, of van opleiding naar werk is soms extra ondersteuning nodig. GroenLinks, D66, BIJ1, ChristenUnie en de SGP stellen in hun programma’s voor om de leeftijdsgrens in de jeugdzorg te versoepelen. Zo wil de SGP dat niet de leeftijd, maar ‘zelfstandigheid’ het criterium wordt om de jeugdzorg te . De harde leeftijdsgrens verdwijnt in dat geval en een vorm van ‘verlengde jeugdhulp’ wordt een optie voor alle jongeren in de jeugdzorg.

Mensen met ervaringskennis onmisbaar voor goede begeleiding

De inzet van mensen met ervaringskennis kan volgens Team GeestKracht een belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van het stigma op psychische klachten en een snelle signalering van klachten. Team GeestKracht is daarom blij met het voorstel van de nieuwe partij BIJ1 om ervaringskennis als vast onderdeel op te nemen in het curriculum van alle opleidingen voor hulpverleners. Tot slot valt een voorstel van de ChristenUnie op waarin wordt gepleit voor het inzetten van jongerenregisseurs. De partij wil dat deze jongerenregisseurs (zwerf-)jongeren gaan begeleiden bij het vinden van een huis, opleiding en inkomen en ook nazorg gaan bieden.