Collectief Kapitaal in Arnhem

Datum

24 januari 2023

Een rechtvaardige samenleving met Collectief Kapitaal

Collectief Kapitaal streeft naar een samenleving waarin iedereen garantie heeft op bestaanszekerheid. Onder andere met lokale collectieven van mensen die elkaar helpen. Samen bouwen we nu aan zo’n collectief in Arnhem.

Collectief Kapitaal zet lokale collectieven op op diverse plekken in Nederland. Hier komen mensen met uiteenlopende achtergronden en levensverhalen samen. Iedereen deelt iets met het collectief, en kiest zelf wat: kapitaal, netwerk, ideeën, arbeid, zorg voor elkaar of tijd. Samen beheren de mensen uit het collectief deze pot. Ook verdiepen de lokale collectieven zich in acties die nodig zijn om systeemverandering mogelijk te maken.

Collectief Kapitaal bouwt met Samen Kansrijk en Gezond aan een lokaal collectief in Arnhem. Daarnaast werken we samen aan het professionaliseren van de werkorganisatie.