Bert Kuipers draagt het stokje over

Datum

9 maart 2021

Bert Kuipers draagt het stokje over aan Jeroen van Doorn als programmaleider GeestKracht

Per 1 april gaat het FNO-programma GeestKracht verder met een nieuwe programmaleider. Huidig programmaleider Bert Kuipers gaat dan met pensioen. Hij gaat genieten van zijn eerste kleinkind en van meer tijd voor maatschappelijke activiteiten.

Ann Kusters, directeur-bestuurder van FNO: ‘Ik ben Bert erg dankbaar voor zijn grote bijdrage aan de omslag naar programmatisch werken die ons fonds maakte in 2014. En Bert heeft als programmaleider een niet te onderschatten rol gespeeld in het succes van het programma Zorg én Perspectief en de belofte van GeestKracht.’

Zorg én Perspectief en GeestKracht

Bert zette bij FNO de programma’s Zorg én Perspectief (van en voor jongeren met een chronische aandoening) en GeestKracht (van en voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid) in de steigers en was van beide programmaleider. Zijn kennis en kunde op het gebied van jongeren(participatie) en politieke en maatschappelijke lobby en zijn uitgebreide netwerk waren voor FNO van grote waarde.

Bert: ‘Een holistische blik op mensen en hun (soms kwetsbare) gezondheid en het kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn, heeft in mijn hele loopbaan en ook afgelopen jaren centraal gestaan. Met veel plezier blik ik terug op de ruimte die er bij FNO was voor het samenbrengen van partijen, het delen van kennis en het maatschappelijk en politiek agenderen.’

FNO wenst Bert veel plezier met zijn nieuwe vrijheden. We gaan hem vast nog tegenkomen in het veld van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Tot volle bloei

De nieuwe programmaleider van GeestKracht is Jeroen van Doorn, operationeel directeur bij Springplank, een organisatie die zich inzet voor mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt in Tilburg, Den Bosch en Eindhoven, door participatie centraal te stellen. FNO heet hem van harte welkom! We kijken ernaar uit Jeroen nog beter te leren kennen en verheugen ons erop om samen met hem het programma tot volle bloei te brengen.