Projecten Meer Veerkracht, Langer Thuis

Zoeken
Categorieën
Alle categorieen
Sorteren op
109 - 120 van 126 projecten
Weergave:
Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal

Het doel van Sociaal vitaal is het bevorderen van zelfredzaamheid, veerkracht en sociale verbinding van overwegend alleenstaande, kwetsbare ouderen (65-80 jaar) met een migrantenachtergrond, die onvoldoende lichamelijk actief en eenzaam…

Lees verder
Meer Veerkracht Meer Glans

Meer Veerkracht Meer Glans

Stichting POSO is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door ouderen. Stichting Kwartier Zorg & Welzijn is een lokaal sterk verankerde welzijnsorganisatie. Wij gunnen kwetsbare alleenstaande ouderen een fijne oude dag.…

Lees verder
QULI: Sociaal netwerk met Beeldbellen

QULI: Sociaal netwerk met Beeldbellen

In dit project gaan wij uit van het bestaande platform Quli (www.quli.nl). In het platform zitten tal van functionaliteiten en tools om sociale interactie en zelfredzaamheid mogelijk te maken. Maar…

Lees verder
SeniorenFit in Balans

SeniorenFit in Balans

We willen de huidige valpreventie training ‘In Balans’ geschikt maken voor en samen met migrantendoelgroepen. Tegelijkertijd gaan we samen materialen maken, ontwikkelen en uittesten. Samen met de doelgroepen bespreken we…

Lees verder
Silver Screen: ouderen in de hoofdrol

Silver Screen: ouderen in de hoofdrol

Het Silver Screen project bestaat uit maandelijkse filmactiviteiten op een vaste plek in drie buurten. Het project wordt samen met ouderen, film-deskundigen en medewerkers van een welzijns- of ouderenorganisatie vormgegeven.…

Lees verder
Ouderen samen blijvend in beweging

Ouderen samen blijvend in beweging

Doel van het project is thuiswonende ouderen met een beperking (weer) meer te laten bewegen. Daartoe wordt de interventie ‘Elke stap telt’ ingezet, een laagdrempelig wandeltrainingsprogramma voor inactieve ouderen waarbij…

Lees verder
Ouderen op weg naar contact

Ouderen op weg naar contact

Vraag en aanbod op het gebied van vervoer worden in drie Brabantse krimpgemeenten bij elkaar gebracht door Vervoer voor Elkaar, stichting Zet en de VBOB in samenwerking met KBO Brabant.…

Lees verder
Natuurlijk Fit

Natuurlijk Fit

In dit project werken Zorgspectrum Het Zand en Natuur en Milieu Overijssel samen om alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met één of meerdere beperkingen meer te laten bewegen in een prachtig,…

Lees verder
MOOFIE: Move smart!

MOOFIE: Move smart!

I.s.m. ouderen en zorgprofessionals gaan we een reeds ontwikkeld prototype van het product MOOFIE doorontwikkelen d.m.v. kwantitatief en kwalitatieve onderzoeken. We beogen hiermee een productieklaar product te realiseren dat geschikt…

Lees verder
MIEN interactief!

MIEN interactief!

Het activiteitenprogramma Het activiteitenprogramma wordt op lokaal bekende locaties in buurten en dorpen (buurthuizen, MFA’s), en bij mensen thuis aangeboden. Onder begeleiding van een fysiotherapeut volgen deelnemers een traject van…

Lees verder
Meer bewegen met behulp van elkaar en technologie

Meer bewegen met behulp van elkaar en technologie

Door de inzet van technologie en elkaar alleenstaande ouderen met een beperking meer of blijvend laten bewegen en sociale isolatie voorkomen. In het project zal gebruik worden gemaakt van een…

Lees verder