Programmacommissie

FNO heeft voor ieder programma een commissie ingesteld die advies geeft bij keuzes voor de invulling en uitvoering van het programma. Een belangrijke taak daarbij is het uitbrengen van advies over het toekenning van projectaanvragen. De programmacommissie Meer Veerkracht Langer Thuis bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Prof. dr. N.K. de Vries

Hoogleraar vice-decaan Faculty of Health, Medicine and Life Science

Mw. dr. J. Lezwijn

Teammanager Kennis- en Expertise Centrum at GGD Noord- en Oost-Gelderland

Dhr. Drs. A. Koster

Onder meer Voorzitter van EASHA, European Association of Homes and Services for the Ageing

Mw. Drs. C.L. Harrevelt

Penningmeester NOOM en voorzitter Fos’ten

Dhr. drs. A. van Veldhuisen

Partner bij adviesbureau, begeleider/docent Sioo

Mevr. drs. H.M.E. Cliteur

Eigenaar adviesbureau