Nieuws Meer Veerkracht, Langer Thuis Houd mij op de hoogte

Tweede editie online magazine De Gemeente als Partner

7 december 2017

De tweede editie van het online magazine ‘De gemeente als partner’ staat vanaf vandaag online. In dit nummer richten we ons op de campagnetijd. In het magazine vind je handvatten en praktische tips om de campagnetijd te benutten voor het versterken van je relatie met gemeenten. Ook vind je in deze editie interviews met raadsleden, projectleiders en een campagneleider over het behartigen van belangen in de campagnetijd. Het magazine kan je hier downloaden.

Heb je de eerste editie niet gelezen? Deze stond in het teken van het opzetten en/of vasthouden van een goede relatie met gemeenten en kan je hier downloaden.

Deze editie is de tweede in een reeks van vijf die FNO tot aan de zomer van 2018 uitbrengt.

De Doortrapper; nieuw beeldverhaal van Meer Veerkracht, Langer Thuis

7 december 2017

‘Mijn grootste droom is op de fiets mijn dochter bezoeken’

Opnieuw brengen we één van de projecten van Meer Veerkracht, Langer Thuis in beeld. Hiermee laten we zien hoe waardevol het is om alleenstaande ouderen in beweging te brengen en ze te helpen sociale contacten te ontplooien. In de vorige verhalen zagen we al hoe belangrijk en leuk bewegen is. In dit beeldverhaal zoomen we in op mobiliteit, waarin je kan zien op welke wijze Carolien haar vrijheid en sociale contacten terugwon door de driewielfiets te verkennen.

Bekijk hier het verhaal van Carolien (67).
Carolien fietste stad en land af voor haar werk, maar ook om familie en vrienden te bezoeken. Op haar 55e was dit door gezondheidsproblemen niet meer mogelijk en kwam ze alleen thuis te zitten. Bekijk in haar beeldverhaal hoe Carolien toch de fiets weer opstapte en haar mobiliteit weer terug heeft gekregen.

Het beeldverhaal van Carolien is de vierde in een reeks die de impact van onze projecten toont aan de hand van de verhalen van deelnemers. Bekijk hier ook de eerder verschenen verhalen van Jan, Jannie en Salvatore nog een keer terug.

Lancering website ‘Mijn Verhaal’

25 oktober 2017

De website  ‘Mijn Verhaal’ staat sinds kort online. ‘Mijn Verhaal’ is een methode die ouderen helpt meer zelfvertrouwen te ontwikkelen in het aangaan van kwalitatieve contacten met anderen in hun omgeving. Dit doen zij met hun persoonlijke verhaal, wat zij delen aan de hand van een fotoworkshop in 10 polaroidfoto’s en 10 bijbehorende korte verhalen zichtbaar voor anderen.

In samenwerking met FNO en de gemeente Rotterdam heeft fotograaf Rik Moonen deze methodiek toegankelijker gemaakt voor andere professionals of vrijwilligers in de sociale sector. De website www.mijnverhaal.org was geboren! Op de website is alle informatie over de methodiek te vinden en kan het basispakket worden aangevraagd om zelf de activiteit uit te voeren.

Mijn Verhaal is door vrijwilligers zelfstandig uit te voeren als activiteit. Vrijwilligers doen dan mee aan een fotoworkshop en delen verhalen met het publiek op locatie. Voor een bredere inzet van de methode – bijvoorbeeld voor de bestrijding van eenzaamheid – is er een begeleidend traject genaamd ‘Mijn Verhaal als Programma’. Door het delen van foto’s en bijbehorende verhalen ontstaat er onder andere herkenning en waardering voor het verhaal en de persoon achter het verhaal. Ook kwalitatief contact tussen deelnemers wordt hiermee gestimuleerd. Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen bij deelnemende ouderen om (weer) actiever te worden in de directe leefomgeving.

Lees verderSluiten

Lancering online magazine ‘De gemeente als partner’

2 oktober 2017

Een nieuw online magazine van FNO, De gemeente als partner, staat vanaf vandaag online. Hierin vind je informatie, tips en inspiratie over het opzetten en/of vasthouden van een goede relatie met gemeenten. Deze editie is de eerste in een reeks van vijf die FNO tot aan de zomer van 2018 uitbrengt. Het inspelen op de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hierbij centraal. 

De gemeente kan een belangrijke partner zijn voor initiatieven in het sociaal domein. Het kan echter lastig zijn om een relatie op te bouwen of vast te houden. Het nieuwe magazine biedt handvatten om dit succesvol te doen. Ter inspiratie lees je aan de hand van verschillende interviews hoe anderen het contact met hun gemeente op hebben gebouwd.  Ook komt een oud-wethouder aan het woord in een interview waarin hij tips geeft vanuit het perspectief van de gemeente.

Download het eerste magazine hier

 

 

Lees verderSluiten

De Swingende Zeeman; nieuw beeldverhaal van Meer Veerkracht, Langer Thuis

31 augustus 2017

Opnieuw brengen we een van de projecten van Meer Veerkracht, Langer Thuis in beeld. Hiermee laten we zien hoe waardevol het is om alleenstaande ouderen in beweging te brengen en ze te helpen sociaal contact te ontplooien.

Bekijk hier het verhaal van de Salvatore (68). Deze Siciliaanse zeeman heeft zijn leven lang gereisd, gedanst en plezier gemaakt. Hij geeft echter aan zich tegenwoordig eenzaam te voelen en een avond uit dansen is een te grote stap voor hem alleen. Het Danspaleis heeft hem in contact gebracht met Lavinia (38). Samen doen ze mee met Een Praatje en een Plaatje, waarbij ze luisteren naar ‘singeltjes van toen’ en gezellig kletsen. Bekijk hier hoe Salvatore dankzij het contact met Lavinia de stap heeft durven zetten om toch weer te gaan dansen.

Het Danspaleis organiseert ouderwets gezellige disco’s voor ouderen. Voor sommigen is de stap om deze activiteit te bezoeken echter te groot. Met Een Praatje en een Plaatje brengt Het Danspaleis buurtbewoners op een laagdrempelige manier bij elkaar. Dit contact maakt het voor veel ouderen makkelijker de stap naar buiten te zetten. Ook wordt juist het contact tussen verschillende generaties door de deelnemers als heel waardevol beschouwd.

Deze reportage is de derde in een reeks die de impact van onze projecten tonen aan de hand van de verhalen van deelnemers. Bekijk hier ook de eerder verschenen verhalen van Jan en Jannie nog een keer terug.

Lees verderSluiten

Nieuwe projecten Meer Veerkracht, Langer Thuis

12 juli 2017

Op 1 juni werden in de laatste twee calls, 28 projecten toegewezen. Het betreft 16 projecten voor migrantenouderen en 12 projecten voor ouderen in dunbevolkte gebieden en krimpregio’s. Daarmee komt het totaal aantal projecten binnen het programma op 126. Daarvan is 40 procent gericht op het verspreiden van een bekende en succesvolle aanpak. En bij 60 procent van de projecten wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld. Bij alle projecten gaat het erom ouderen weer mee te laten doen met sociale activiteiten, meer te bewegen of het voorkomen van vallen.

Een aantal projecten is afgerond, allen gericht op het bewegen. In ons ‘dossier bewegen’ op de website, vindt u artikelen van de afgeronde projecten. Het dossier bevat daarnaast relevante informatie en links van andere partijen die zich bezig houden met meer bewegen en minder vallen voor ouderen.

De laatste calls van Meer Veerkracht, Langer Thuis zijn gesloten. De komende periode zetten we in op het ondersteunen van onze projectleiders om de activiteiten in projecten zo stevig mogelijk en duurzaam neer te zetten. En we gaan oogsten, naast verhalen van deelnemers zelf gaan we geleerde lessen naar buiten brengen. We delen de kennis die in projecten is opgedaan zodat ook anderen daar lering uit kunnen trekken. Wil je samen met ons optrekken om meedoen, bewegen en valpreventie voor ouderen te bevorderen neem dan contact op met de programmaleiding.

Lees verderSluiten