Practice what you preach

Als je vindt dat de arbeidsmarkt inclusiever moet worden, moet je daar zelf natuurlijk ook wat aan doen. Daarom nemen we mensen in dienst die belemmeringen ervaren bij het vinden en houden van werk door langdurige ziekte, aandoening of beperking. We nemen deze mensen aan om wat ze wél kunnen en omdat ze supergemotiveerd zijn om te werken. Dat is onze focus.

Dit heeft ook een duidelijke meerwaarde voor ons programma. Doordat er binnen het team meer ervaringskennis aanwezig is, kunnen we onze activiteiten beter afstemmen op de mensen om wie het gaat. Daarnaast merken we dat verschillen binnen ons team leiden tot meer creativiteit en een bredere blik.

Structurele aanpak

Zeven jaar geleden zijn we gestart met betaalde werkervaringsplekken voor mensen uit de Klein Geluk-doelgroep. Deze waren tijdelijk en bedoeld om werk te ervaren, te ontdekken of je dit soort werk bij een fonds leuk vindt en ook hoe belastbaar je bent. Hier hebben we veel van geleerd en bij de start van dit programma besloten we dit structureler aan te pakken. Dus: het programmateam uitbreiden en voornamelijk laten bestaan uit mensen uit onze doelgroep.

Inmiddels hebben we een team gevormd waarmee we de komende jaren alle werkzaamheden binnen ons programma kunnen uitvoeren. Mijn ervaring tot nu toe is heel positief. We houden rekening met elkaar en denken in wat kán voor iedereen. Dit werkt heel goed en past bij onze organisatie.

Opschalen en delen

Graag willen wij andere fondsen inspireren om inclusiever te worden. Daarnaast willen we zelf ook meer mensen aan het werk helpen. Dit kan door werkzaamheden voor andere fondsen uit te voeren. Zo is het idee voor TeamX ontstaan. Als je opdrachten bij TeamX neerlegt koop je als fonds niet alleen expertise in, maar maak je ook extra impact.

Mensen tot hun recht laten komen

Als je een beperking hebt kan het zijn dat je specifieke aanpassingen nodig hebt. Dan zorgen we bijvoorbeeld voor vergrotingssoftware of maken we gebruik van een tolk Nederlandse Gebarentaal. Of je kunt regelmatig vanuit huis werken als het werken op kantoor veel energie vraagt of te veel prikkels geeft. Ook werken we heel gestructureerd, zodat we goed van elkaar weten waarmee we bezig zijn en makkelijk dingen van elkaar kunnen overnemen. En we hebben coaching opgenomen binnen ons team, om mensen extra te begeleiden als dat nodig is.

We passen de werkzaamheden aan aan ieders mogelijkheden. We kijken naar wat past en hoe mensen tot hun recht komen. Uiteraard binnen bepaalde grenzen, want de kwaliteit van ons werk staat altijd voorop.

Volledig ontzorgen

We hebben als vermogensfonds jarenlange ervaring met projectmatige subsidiering. Het inrichten en uitvoeren van het aanvraagproces en de projectadministratie van toekenning tot en met afronding, daar zijn we goed in. We kunnen jouw fonds hiermee volledig ontzorgen en continuïteit en flexibiliteit bieden. Ik hoor heel graag waar wij je mee kunnen helpen!’

Nieuwsgierig naar TeamX?

Contact

Caroline Hop

Programmaleider

06 124 309 50

caroline.hop@fnozorgvoorkansen.nl