Komt mijn project in aanmerking?

  • Je hebt de behoefte van de doelgroep onderzocht. Op basis hiervan is het projectvoorstel, samen met hen, tot stand gekomen. Dit kun je aantonen met een verslag van dit onderzoek.
  • Wij vergoeden maximaal 80 procent van de gemaakte projectkosten. De rest van het benodigde bedrag financier je vanuit eigen middelen of andere fondsen.

Overige criteria en meer informatie lees je in de calltekst. Die vind je hier aan het eind van de zomer.

Let op: Lukt het niet om tijdens deze call aan de voorwaarden te voldoen? Er zijn de komende jaren nieuwe kansen. Er zijn steeds twee calls per jaar tot en met 2026. In 2027 valt de laatste call van Klein Geluk.

Subsidie aanvragen - stappenplan

1. Lees de calltekst goed door.

 

2. Download de verplichte formats voor je projectplan en begroting en dekkingsplan.

 

3. Bekijk onze video over het invullen van je begroting en dekkingsplan.

 

4. Kom eventueel naar een online bijeenkomst.

 

5. Verder heb je nodig:

  • Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit formulier mag niet ouder zijn dan één jaar. Indien de subsidieaanvraag vanuit een organisatie in oprichting afkomstig is, moet de aanvrager de persoonlijke gegevens van de initiatiefnemers aanleveren + de gegevens van één persoon, de penvoerder die aanspreekbaar is op het te verwezenlijken resultaat.
  • De meest recente jaarcijfers van de aanvragende organisatie
  • Actuele statuten van de aanvragende organisatie
  • Indien van toepassing een ondertekende intentieverklaring van het samenwerkingsverband

 

6. Lees de handleiding voor ons portaal.

 

7. Je bent er klaar voor.

Doe een aanvraag in ons portaal. Dit kan van 2 september 2024 tot 11 oktober 2024, 14.00 uur.

.

 

8. Wacht op ons bericht.

Na sluiting van de call beoordelen we alle binnengekomen aanvragen. (De criteria lees je in de calltekst.) Na ongeveer twee maanden ontvang je bericht van onze beslissing over je aanvraag.

 

Lees meer over de verwerking van je gegevens in onze privacyverklaring.

Lees hier de algemene subsidievoorwaarden.

Vragen?

Heb je het antwoord niet gevonden? Stuur dan een mail naar kleingeluk@fnozorgvoorkansen.nl of bel: 085 – 040 32 60.

 

 

Beeld: G-sportdag Iedereen Kan Sporten van Happy Fit